S:t Johannes församlingsråd

Här hittar du mötesprotokoll och information om S:t Johannes församlingsråd.

förtroendevalda i s:t johannes församlingsråd

Ledamöter

Malin Hansson - ordförande 
Gunilla Öhnell
Anders Jacobsson
Ellinor Nilsson
Gun Nilsson
Karin Sköld
Kerstin Mälman
Johanna Andersson
Ola Berggren
Ingrid Hansson

Ersättare

Khuloud Youssef
Mona Olsson

Datum för församlingsråd 2022

18 januari
8 februari
8 mars
5 april
3 maj
7 juni
6 september
4 oktober
1 november
6 december