Kimstad kyrkogård
Foto: Ingvar Anehed

Kimstads kyrkogård

Kimstads kyrkogård är en storslagen plats med välklippta häckar som omger gravarna. Här har flera av de finare ätterna i trakten fått sin sista vila, främst de som funnits på Löfstads slott. De sista ägarna av slottet, släkten Piper vilar nu på kyrkogårdens södra sida.

Här sker gravsättning i kistgrav, urngrav och i minneslund.