Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60242 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon:+46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravplats

Gravskick - gravrätt - gravrättsinnehavare

Alla som bor inom Norrköpings pastorat har rätt till en gravplats på någon av våra kyrkogårdar.

Det finns fem olika gravskick.

Kistgravplats med gravrätt, här gravsätts både kistor och urnor. Den enskilda gravplatsen får smyckas med gravvård och växter. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravvård och skötsel.

Urngravplats med gravrätt, här gravsätts endast urnor. Den enskilda gravplatsen får smyckas med gravvård och växter. Gravrättsinnehavararen ansvarar för gravvård och skötsel.

Minneslund är en gemensam anonym gravplats utan gravrätt, där askan gravsätts utan närvaro av anhöriga. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln. Besökare får placera snittblommor och gravljus på anvisad plats. All annan utsmyckning är otillåten och kommer att tas bort. 
Bilder och ordningsföreskrifter för minneslundar

Askgravplats är en skötselfri gravplats med begränsad gravrätt. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller gravvård samt namnskylt mot en avgift. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättning. Besökare får smycka gravplatsen med snittblommor, en vinterdekoration och gravljus.
Bilder askgravplatser  Ny askgravplats i Ättetorp
Villkor för askgravplats

Askgravlund är en gemensam gravplats utan gravrätt, där en namnskylt sätts upp på anvisad plats. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller namnskylt mot en avgift. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättning. Under vintertid har vi bara gravsättning på Matteus, Tingstads och Östra Enebys askgravlund. Besökare får placera snittblommor och gravljus på anvisad plats. All annan utsmyckning är otillåten och kommer att tas bort. 
Bilder askgravlundar
Villkor för askgravlund

Se mer här om våra olika gravskick på våra kyrkogårdar.

Hämta här: Vår broschyr om askgravplats, askgravlund och minneslund (uppdaterad hösten 2019) Obs! Ny askgravplats på Ättetorps kyrkogård.

Kontakta respektive arbetsledare på aktuell kyrkogård för val av gravplats och gravskick. Kontakta oss

Spridning av aska

Önskar man sprida askan i naturen eller i havet krävs det tillstånd från Länsstyrelsen. Tillstånd söks av de anhöriga. Länk till Länsstyrelsen

Gravrätt/gravrättsinnehavare

En kist- och urngravplats upplåts i 25 år som därefter kan förlängas mot en viss avgift. Sker en ny gravsättning under den tiden, förlängs gravrätten automatiskt i 25 år. En gravrätt kan överlåtas eller återlämnas innan gravrättstiden gått ut.

En gravrätt innebär att det ska finnas en aktuell gravrättsinnehavare för gravplatsen. Gravrättsinnehavaren får bestämma vem som får gravsättas i graven, hur graven ska utsmyckas och vilken gravvård graven ska ha i samråd med Kyrkogårdsförvaltningen.

Gravrättsinnehavarens ansvar är att hålla graven i ordnat och värdigt skick. Det innebär att gravrättsinnehavaren är ansvarig för skötseln och gravvård på gravplatsen. Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder skötsel mot en viss avgift. Läs mer här om skötsel.

För att hålla gravregistret uppdaterat har vi satt upp skyltar på gravar som saknar aktuell gravrättsinnehavare. Läs mer här om Gravrättsinnehavare sökes.

Vanvård

Det förekommer att en gravplats anses som vanvårdad. Det kan bero på att den som skött graven har flyttat eller har avlidit. Kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar alla gravar varje år och kontaktar gravrättsinnehavaren per brev om gravplatsen anses vara vanvårdad. Gravrättsinnehavaren har då ett år på sig att återställa gravplatsen i ordnat skick.

Får vi ingen kontakt, återtas graven enligt begravningslagen 7 kap. 33 §.

Saknar gravplatsen gravrättsinnehavare sätter vi upp en skylt som uppmanar besökaren att ta kontakt med oss.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla graven i vårdat och värdigt skick.

Gravlyktor, vaser och redskap

Föremål som förvaras bakom gravvården utgör ett hinder vid vårt arbete. Gravägaren ombeds därför att ta hem föremålen under den perioden då de inte används. Om föremålen står kvar kommer personalen att placera dessa i planteringsytan.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar ej för gravlyktor, vaser eller redskap. Glas och material med risk för skärskador tas bort.

Instagram

Följ vårt dagliga arbete med att förvalta våra 23 kyrkogårdar på Instagram. (kyrkogardsforvaltningen_nkpg)