Foto: Ingvar Anehed

Kullerstads gamla kyrkogård

Kullerstads gamla kyrkogård ligger strax utanför Skärblacka. Den äldsta delen av kyrkogården ligger närmast kyrkan. Här kan man se skillnaderna mellan det gamla gravskicket och det nya. Gravstenarna krymper med åren och bli alltmer likartade.

Här sker gravsättning i kistgrav och urngrav.