Vuxenkör

Det finns en kör för alla! Vi har körer på alla nivåer. Att sjunga i kör är främjande för hälsan. Det visar aktuell forskning. Kroppen syresätts, spänningarna släpper och stresshormonerna minskar ...och så har man roligt dessutom!

Hageby (S:t Johannes församling)

Innerstaden (S:t Olofs församling)

Klockargården (Borgs församling)

Krokek (Kolmårdens församling)

Kvarsebo (Kolmårdens församling)

Lindö (S:t Olofs församling)

Kimstad-Skärblacka-Skärkind-Vånga (Borgs församling)

Svärtinge (Kolmårdens församling)

Vilbergen (Borgs församling)

Åby (Kolmårdens församling)

Östra Eneby (Kolmårdens församling)