Foto: Matilda Eklöf

Diakoni i Borgs församling

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. I Borgs församling har vi ett diakonilag som kan hjälpa dig som behöver stöd eller hjälp.

Ordet diakoni är grekiska och betyder tjänst. Diakoniarbetslagets främsta uppgift är att möta människor som har det svårt och hjälpa dem. Det kan exempelvis ske via samtalsstöd, genom hjälp i kontakt med myndigheter eller via ekonomiskt stöd.

I Borgs församling erbjuder diakonin bland annat:

 • Samtalsstöd
 • Själavård och förbön
 • Stöd i kontakt med myndigheter
 • Hjälp för dig med låg ekonomi att söka ekonomisk hjälp ur församlingens fonder
 • Möjlighet att vid enstaka tillfälle få en akut matkasse

Enskilda samtal

Ibland kan man behöva samtala om både stort och smått. Då kan en diakon eller diakonimedarbetare prata med dig om det som känns svårt. Samtalen kan ske vid hembesök eller i kyrkans samtalsrum.

Om du vill prata med någon så kan du ringa direkt till någon av församlingens diakonimedarbetare eller ringa till församlingsexpeditionen. Kontaktinformation till hittar du du här nedanför.

BORGS FÖRSAMLING

Telefon: 011-24 11 00

Församlingsexpeditionens ordinarie telefon- och besökstider: 

Mån och tors 09.00-12.00, fre 09.00-11.30 (stängt tisdagar och onsdagar samt röda dagar)

E-post: borgs.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionens besöks- och postadress:
Wilhelm Wibergs gata 176, 603 77 Norrköping

Finns i Klockargården i Klockaretorpet

  Finns i Skogängsgården i Skärblacka

   Finns i Söderledskyrkan i Vilbergen

    Borgs församling

    Borgs församling sträcker sig från Vrinnevi i öster till Vånga i väster. Det är en mångfasetterad församling med gamla landsortskyrkor och moderna stadsdelskyrkor. De elva kyrkorummen i församlingen har var och en sin egen profil som påverkar när och hur de används.