Foto: Ingvar Anehed

Kullerstads skogskyrkogård

På Kullerstads skogskyrkogård har den omgivande skogen fått forma kyrkogården. Kyrkogården anlades 1926, men det finns flera tecken på att platsen länge använts för begravningar. På två platser har man hittat järnåldersgravar, dessa är utmärkta med skyltar. Den ena ligger vid kapellet och den andra längre upp bland träden.

Här är minneslunden ovanligt vacker med en damm och porlande vatten.

Här sker gravsättning i kistgrav, urngrav, minneslund och askgravlund.