Förtroendevalda i Norrköping

En del av kyrkans tradition, utveckling och demokratiska grund

Inom kyrkans styrning finns det flera olika nivåer. Norrköpings pastorat styrs ytterst av kyrkofullmäktige. Där beslutas om stora övergripande frågor som budget och bokslut. Genom engagemang i en nomineringsgrupp kan en person bli vald till ledamot i kyrkofullmäktige. Detta sker i enlighet med resultatet i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. En nomineringsgrupp kan utgöras av en politisk riktning, ett parti eller av en grupp som är helt partipolitiskt obunden. Kyrkofullmäktige utser sedan ledamöter till kyrkorådet, som är styrelse i pastoratet och som bereder ärenden till kyrkofullmäktige.

Det finns också fyra församlingsråd i Norrköpings pastorat, ett i varje församling: Borgs, Kolmårdens, S:t Johannes och S:t Olofs församlingsråd. Till församlingsrådet blir man vald genom en nomineringsprocess som också sker i samband med kyrkovalet. Vem som helst som bor i församlingen kan nominera en person till sitt församlingsråd. Församlingsråden utgörs av personer som är engagerade och vill påverka församlingens arbete, och man behöver inte tillhöra en nomineringsgrupp. Församlingsrådet är partipolitiskt fritt och uppgiften är att se till församlingens liv och hålla kyrkan levande.

Här nedan hittar du Norrköpings pastorats förtroendevalda i de olika organen och de senaste protokollen från kyrkofullmäktige och församlingsråden.

Känner du engagemang för kyrkan och kanske för specifika sakfrågor? Är du drivande och vill förändra? Vill du skapa möjligheter för människor att hitta mötesplatser där de känner sig sedda, glada och trygga? Ett engagemang i kyrkan kan då vara rätt väg för dig att gå.

Svenska kyrkan behöver dig och ditt engagemang!

Kyrkofullmäktige och kyrkorådet i Norrköpings pastorat

Kyrkofullmäktige i Norrköping

Kyrkofullmäktige är Norrköpings pastorats ytterst styrande organ. I kyrkofullmäktige beslutas stora övergripande frågor som till exempel budget och bokslut.

Kyrkoråd

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige och är styrelse i Norrköpings pastorat. De bereder ärenden till kyrkofullmäktige.

Församlingsråden i Norrköpings pastorat

Borgs församlingsråd

Här hittar du mötesprotokoll och information om Borgs församlingsråd.

Kolmårdens församlingsråd

Här hittar du mötesprotokoll och information om Kolmårdens församlingsråd.

S:t Johannes församlingsråd

Här hittar du mötesprotokoll och information om S:t Johannes församlingsråd.

S:t Olofs församlingsråd

Här hittar du mötesprotokoll och information om S:t Olofs församlingsråd.