Meny

Söderledskyrkan

Söderledskyrkan med adress Vilbergsgatan 100 ligger vackert inbäddad i parkmiljö med den pulserande Söderleden som närmsta granne. Ögonmärke är det fristående kyrktornet utrustat med tre klockor i varierande storlek (200 kg, 300 kg, 500 kg stämda i D-, C- resp A-ton). Tel: 011-24 11 00

Beslut om begränsat antal besökare och deltagare i norrköpings pastorats kyrkorum, kapell och lokaler 200824

Från och med den 24/8 2020 gäller följande beslut om begränsat antal deltagare eller besökare i våra kyrkorum, kapell och lokaler. Antalet besökare får inte överskridas vid ett och samma tillfälle.

 

Kyrkor i Norrköpings pastorat

 

Borgs församling
• Borgs kyrka 45 personer
• Kimstads kyrka 30 personer
• Klockargårdens kyrka 20 personer
• Kullerstads kyrka 20 personer
• Skogängsgården 20 personer
• Söderledskyrkan 30 personer
• Vånga kyrka 45 personer

 

Kolmårdens församling
• Krokeks kyrka 45 personer
• Kvarsebo kyrka 30 personer
• Kvillinge kyrka 45 personer
• Simonstorps kyrka 20 personer
• Svärtinge kyrka 20 personer
• Ättetorps kyrka 20 personer
• Östra Eneby kyrka 30 personer

 

S:t Johannes församling
• Navestad kyrka 10 personer
• S:t Johannes kyrka 45 personer
• Styrstads kyrka 30 personer
• Tingstads kyrka 20 personer

 

S:t Olofs församling
• Lindö kapell 20 personer
• Hedvigs kyrka 45 personer
• Olai kyrka 45 personer

 

Gravkapell i Norrköping pastorat

 

• Borgsmo kapell 20 personer
• Himmelstalunds kapell 40 personer
• Kullerstad skogskapell 20 personer
• Matteus kapell 20 personer
• Norra kapellet 30 personer

 

Lokaler för minnesstunder och dopkaffen

 

Borgs församling
• Bergsmansgården, Vånga 20 personer
• Borgs kyrkstuga 20 personer
• Kimstads församlingshem 30 personer
• Klockargården, Stora salen 30 personer
• Skogängsgården, Stora salen 30 personer
• Skärkinds församlingshem 10 personer i varje rum,
20 personer om man använder båda rummen.
• Söderledskyrkan, Stora salen 30 personer

 

Kolmårdens församling
• Krokek, Orrekullegården, Stora salen 45 personer
• Krokek, Orrekullagården Samkvämsrummet 10 personer
• Kvarsebo, Christinagården 20 personer
• Svärtinge kyrka, Stora salen 20 personer
• Ättetorps kyrkan-Jennerrummet 20 personer
• Ättetorps kyrkan-Blå salen 45 personer
• Östra Enebey församlingshem, Bråvallasalen 45 personer
• Östra Eneby, Enebysalen 20 personer

 

S:t Johannes församling
• Navestad kyrka, Stora salen 30 personer
• Styrstadsgården 30 personer i Stora salen,
45 personer om man sitter i olika rum

 

S:t Olofs församling
• Lindö församlingshem 10 personer
• Matteussalen (Plankgatan) 20 personer
• Nya Matteus (vid Matteus kyrka) 45 personer
• Olaisalen 30 personer
• Väktarsalen 45 personer

1970-talet i Norrköping präglades i stor utsträckning av en saneringsvåg som svepte bort mycket av den gamla bebyggelsen i innerstaden. Det gick så långt att kommunledningens hurtiga beteckning Trivselstaden i folkmun byttes ut till Rivselstaden. Bland de byggnader som blev grävskopornas rov var den gudstjänstlokal som lokalföreningen av EFS (Evangeliska fosterlandsstiftelsen) förfogade över. Men att stiftelsen blev husvill innebar inte att verksamheten måste upphöra. Istället fördjupades kontakten med Borgs församling som vid den här tiden växte snabbt. Behovet av en ny kyrka för Vilbergen med omnejd var uppenbart. Motpolerna rivning och expansion sammanfördes och resulterade i Söderledskyrkan som nu år 2010 kan fira 40-årsjubileum. Vid invigningen 1970 uppmärksammades den som en av de första samarbetskyrkorna i Sverige.

Det öppna stenlagda området utanför entrén ger ett luftigt och välkomnande intryck. I anslutning till kyrkan finns församlingslokaler som flitigt används av olika grupper för både yngre och äldre.

I gudstjänstrummet är det högt i tak. Korfönstret är en skapelse av Erik Höglund, verksam på Boda glasbruk. Fönstret levererades till Norrköping för användas vid utställningen NU –64. Det deponerades sedan till Söderledskyrkan av Norrköpings kyrkonämnd.

I fondväggens nicsher finns fyra tennljusstakar, och deras ljus, symboliserar det ljus som utgår från de fyra evangelisterna.
Krucifixet på altaret har snidats av Herman Karlsson i Norrköping och är en gåva till kyrkan från honom. Vävnaden på fondväggen bakom altaret, ett verk av konstnärsparet Britta och Gunnar Haking från Järfälla norr om Stockholm. När vävnaden sattes upp i Söderledskyrkan redogjorde konstnärerna för sina tankar under konstverkets framväxt: 

”Altarväggstextilien vill visa på två riktningar in mot vår tros centrum och därigenom antyda det som inte går att direkt framställa i bild. Dels Moses vision av Gud, så som han såg honom i den brinnande busken i Sinai öken, vilken skymtar fram bakom busken. Dels Maria och Johannes som lyssnar till Jesu sista ord på korset och ser Guds son i hans svåra stund och kvinnorna vid graven. ”

Kyrkan har flera arbeten i trä gjorda av Jonas Agestam, som var präst i Söderledskyrkan under många år. Han har snidat flera kors och en dopfuntsprydnad.

SÖDERLEDSYRKAN

Antal platser: 135

Parkeringsplats: Ja, 25 stycken

Handikappanpassad: Ja, lokalen är handikapsanpassad

Adress: Vilbergsgatan 100, 603 57 Norrköping

Närmaste lokal: Församlingssalen ligger i samma hus och har plats för 80 personer. Det finns fullt utrustat kök och tillgång till audiovisuell utrustning.

KONTAKTA BORGS FÖRSAMLING

 
E-post: borgs.forsamling@svenskakyrkan.se
 
Telefon: 011-24 11 00


Församlingsexpeditionens telefon och besökstider:
Mån, tors och fre 09.00-12.00 (tisdagar och onsdagar stängt)