Söderledskyrkan

Söderledskyrkan med adress Vilbergsgatan 100 ligger vackert inbäddad i parkmiljö med den pulserande Söderleden som närmsta granne. Ögonmärke är det fristående kyrktornet utrustat med tre klockor i varierande storlek (200 kg, 300 kg, 500 kg stämda i D-, C- resp A-ton). Tel: 011-24 11 00

1970-talet i Norrköping präglades i stor utsträckning av en saneringsvåg som svepte bort mycket av den gamla bebyggelsen i innerstaden. Det gick så långt att kommunledningens hurtiga beteckning Trivselstaden i folkmun byttes ut till Rivselstaden. Bland de byggnader som blev grävskopornas rov var den gudstjänstlokal som lokalföreningen av EFS (Evangeliska fosterlandsstiftelsen) förfogade över. Men att stiftelsen blev husvill innebar inte att verksamheten måste upphöra. Istället fördjupades kontakten med Borgs församling som vid den här tiden växte snabbt. Behovet av en ny kyrka för Vilbergen med omnejd var uppenbart. Motpolerna rivning och expansion sammanfördes och resulterade i Söderledskyrkan som nu år 2010 kan fira 40-årsjubileum. Vid invigningen 1970 uppmärksammades den som en av de första samarbetskyrkorna i Sverige.

Det öppna stenlagda området utanför entrén ger ett luftigt och välkomnande intryck. I anslutning till kyrkan finns församlingslokaler som flitigt används av olika grupper för både yngre och äldre.

I gudstjänstrummet är det högt i tak. Korfönstret är en skapelse av Erik Höglund, verksam på Boda glasbruk. Fönstret levererades till Norrköping för användas vid utställningen NU –64. Det deponerades sedan till Söderledskyrkan av Norrköpings kyrkonämnd.

I fondväggens nicsher finns fyra tennljusstakar, och deras ljus, symboliserar det ljus som utgår från de fyra evangelisterna.
Krucifixet på altaret har snidats av Herman Karlsson i Norrköping och är en gåva till kyrkan från honom. Vävnaden på fondväggen bakom altaret, ett verk av konstnärsparet Britta och Gunnar Haking från Järfälla norr om Stockholm. När vävnaden sattes upp i Söderledskyrkan redogjorde konstnärerna för sina tankar under konstverkets framväxt: 

”Altarväggstextilien vill visa på två riktningar in mot vår tros centrum och därigenom antyda det som inte går att direkt framställa i bild. Dels Moses vision av Gud, så som han såg honom i den brinnande busken i Sinai öken, vilken skymtar fram bakom busken. Dels Maria och Johannes som lyssnar till Jesu sista ord på korset och ser Guds son i hans svåra stund och kvinnorna vid graven. ”

Kyrkan har flera arbeten i trä gjorda av Jonas Agestam, som var präst i Söderledskyrkan under många år. Han har snidat flera kors och en dopfuntsprydnad.

SÖDERLEDSYRKAN

Antal platser: 135

Parkeringsplats: Ja, 25 stycken

Handikappanpassad: Ja, lokalen är handikapsanpassad

Adress: Vilbergsgatan 100, 603 57 Norrköping

Närmaste lokal: Församlingssalen ligger i samma hus och har plats för 80 personer. Det finns fullt utrustat kök och tillgång till audiovisuell utrustning.

Kyrkor, lokaler och kyrkogårdar

Svenska kyrkan i Norrköping har inte mindre än 25 kyrkor, 23 kyrkogårdar, 7 kapell och flertalet församlingshem och andra verksamhetslokaler.

Samlingssalen i Söderledskyrkan. Närmast i bild står en rundat stort bord, längre in står långbord och till vänster står små bord utställda. På borden finns dukar och blommor utplacerade.

Söderledskyrkans församlingssal

Söderledskyrkan ligger vackert inbäddad i parkmiljö mitt i Vilbergen. Den rymliga samlingssalen går att låna för dopkalas, bröllopsfest och minnesstund.