S:t Olofs församling

S:t Olofs församling är innerstadsförsamlingen i Norrköping och omfattar även stadsdelen Lindö.

S:t Olofs församling bildades 2010 av de tre församlingarna S:t Olai-, Hedvigs- och Matteus- församlingar och innerstadskyrkor. Till S:t Olofs församling hör också Lindö kapell beläget några kilometer utanför stadskärnan.

Drygt 42 000 människor bor inom församlingen och nära 22 000 av invånarna är medlemmar i Svenska kyrkan. Församlingsexpeditionen är belägen centralt på Skolgatan 12.

Inom S:t Olofs församling finns Linköpings Universitet Campus Norrköping, flertalet gymnasiekolor, kriminalvårdens häkte, det finskspråkliga församlingsarbetet och Hedvigs präst- och pilgrimsgård.

S:t Olofs församling är en musikprofilerad församling med många körer och en omfattande konsertverksamhet.

Det finns möjlighet att engagera sig som ideell i församlingen. Vi vill hålla kyrkorna öppna i innerstaden.

I S:t Olofs församling strävar vi efter att erbjuda många former av gudstjänster. De barn som deltar i våra gudstjänster erbjuder vi möjligheten till rörelse och lek i kyrkorummet med leksaker och böcker, och vi bjuder in till barnhörna eller söndagsskola för de som vågar och vill.

Församlingen samverkar också  runt stora händelser under året som Förintelsens minnesdag, Earth Hour, Nationaldagsfirandet, Kulturnatten och Lucia.

 

S:T OLOFS FÖRSAMLING

Telefon: 011-24 14 00

Församlingsexpeditionens telefon- och besökstider:

Mån, ons, fre 09.00-12.00 och 13.00-15.00 och tors 13.00-15.00 (stängt tisdagar samt röda dagar)

E-post: stolof.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionens besöks- och postadress:
Skolgatan 12, 602 25 Norrköping.

Aktuellt i S:t Olofs församling

Vuxenkör

Det finns en kör för alla! Vi har körer på alla nivåer. Att sjunga i kör är främjande för hälsan. Det visar aktuell forskning. Kroppen syresätts, spänningarna släpper och stresshormonerna minskar ...och så har man roligt dessutom!

Barn- och ungdomskör

Gillar ditt barn att sjunga? Då kanske ditt barn vill sjunga i barnkör? I Norrköping finns många barn- och ungdomskörer med olika inriktningar och teman. Alla körer är gratis och alla är välkomna!

Söndagskväll i Hedvig

Välkommen till Söndagskväll i Hedvig - en konsertserie i Norrköpings innerstadsförsamling. Varje söndag kl 17.00 bjuds vi på ett blandat musikprogram med såväl gästande musiker och körer som våra egna.

Miniföredrag

Varje onsdag lunch är du välkommen till ett spännande miniföredrag i Hedvigs kyrka. Därefter följer en kort lunchkonsert. Sedan finns möjlighet att äta sopplunch för 50 kr.

Hedvigs prästgård

Längtar du efter ny inspiration och kraft i vardagen? Hedvigs prästgård är en plats där du kan hitta nycklar till andrum i din vardag.

Finskspråkig verksamhet - Suomenkielinen toiminta

Svenska kyrkan är för alla och därför ligger det också i vårt uppdrag att se till att sprida evangeliet på fler språk än det svenska språket. I Norrköping finns en omfattande finskspråkig verksamhet.

Ett barn ler glatt i sin mammas famn. I bakgrunden syns andra vuxna och barn.

Öppen förskola i Norrköping

Alla är välkomna - du som är hemma med ditt barn, ditt barnbarn eller du som är dagmamma. Här ges möjlighet till social gemenskap och nya kontakter med andra barn och föräldrar. På öppen förskola kan vi tillsammans arbeta med att utveckla och stimulera barnens sinnen. Detta gör vi genom sång, musik och pyssel. Ofta har vi fika- eller fruktstunder.

Medlemskap i Svenska kyrkan i Norrköping

Ditt medlemskap bidrar till ett gott liv för tusentals människor i Norrköping och ger dig möjlighet att själv dela en stor och god gemenskap. Här får du veta hur du blir medlem. Här finns också information om hur du lämnar oss om du väljer att gå ur Svenska kyrkan. Att gå ur kyrkan och avsluta ditt medlemskap kostar ingenting.

S:t Olofs församlingsråd

Här hittar du mötesprotokoll och information om S:t Olofs församlingsråd.

Norrköpings pastorat

Kontakt till Svenska kyrkan i Norrköping

Här hittar du kontaktuppgifter till Svenska kyrkan Norrköpings olika enheter, Kyrkogårdsförvaltningen, alla församlingar och DC - Diakonicentrum samt all personal i pastoratet. Välkommen att höra av dig!

Våra verksamheter

Varmt välkomna till Svenska kyrkan Norrköpings verksamheter och grupper. Här finns aktiviteter och mötesplatser för stora och små.

En präst hälsar på en konfirmand utanför en kyrka

Jobba i Norrköpings pastorat

Vill du skapa goda mötesplatser och göra skillnad i människors tro och liv? Välkommen till oss i Norrköping!