Vånga kyrkogård
Foto: Ingvar Anehed

Vånga kyrkogård

Vånga kyrkogård består av två delar med en väg emellan. På den ena sidan står kyrkan och på den andra sidan står kapellet som är den äldsta delen. Den äldsta delen av kyrkogården domineras av två stora urnor i metall som tillhör friherren Carl Fridolf Mannerheim och hans fru. De flesta gravstenarna här är i gott skick och texterna berättar om tid som flytt.

Den nyare delen är välvårdad med blandade gravstenar, variationen är stor både vad det gäller storlek och ålder.

Här sker gravsättning i kistgrav, urngrav och i minneslund (gamla delen).