En kvinna med två barn i knät sitter bredvid en flicka. De sjunger ur psalmboken.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn- och ungdomsverksamhet i Norrköping

Här hittar du bland annat öppen förskola, babysång- och minisångsgrupper, barnkörer och ungdomsgrupper. Här hittar du också våra förskolor. Barnperspektivet ska genomsyra församlingsarbetet och barnets bästa ska alltid stå i centrum.

Ett litet barn spelar på en tamburin som ligger på en röd matta. Andra barn och vuxna sitter runt omkring.

Familjeaktiviteter och barngrupper i Norrköping

Här hittar du grupper för barn och familj så som mötesplatser, babysång, minisång, musiklek, och scouter. Här hittar du också aktiviteter för barn som gillar lek och rörelse, att skapa, pyssla och spela teater samt att undersöka och reflektera.

Barn- och ungdomskör

Gillar ditt barn att sjunga? Då kanske ditt barn vill sjunga i barnkör? I Norrköping finns många barn- och ungdomskörer med olika inriktningar och teman. Alla körer är gratis och alla är välkomna!

Ett barn ler glatt i sin mammas famn. I bakgrunden syns andra vuxna och barn.

Öppen förskola i Norrköping

Alla är välkomna - du som är hemma med ditt barn, ditt barnbarn eller du som är dagmamma. Här ges möjlighet till social gemenskap och nya kontakter med andra barn och föräldrar. På öppen förskola kan vi tillsammans arbeta med att utveckla och stimulera barnens sinnen. Detta gör vi genom sång, musik och pyssel. Ofta har vi fika- eller fruktstunder.

Två bebisar sitter på golvet och leker.

Förskolor i Norrköping

Svenska kyrkan i Norrköping driver tre förskolor. Skeppet i Lindö, Liljan i Jursla och Humlan i Krokek. Vi vill i arbetet med våra förskolor ta ett samhällsansvar och bidra till att Norrköping blir en bra plats för alla som bor, lever och vistas här. Med öppenhet och mångfald vill vi jobba för det goda livet!