Om Svenska kyrkan i Norrköping

Ett gott liv för alla.

Svenska kyrkan i Norrköping har fyra församlingar, Borgs församling, Kolmårdens församling, S:t Johannes församling och S:t Olofs församling. Här finns också Diakonicentrum - DC som är en mötesplats och samtalsmottagning för ungdomar och unga vuxna. I Norrköpings pastorat finns även en kyrkogårdsförvaltningen, som sköter arbetet med alla kyrkogårdar, kapell och Norrköpings krematorium. Tillsammans består Svenska kyrkan i Norrköping av ca 80 000 medlemmar, 26 kyrkor, 23 kyrkogårdar, 7 kapell och flertalet församlingshem och andra verksamhetslokaler.

Svenska kyrkan i Norrköping vill medverka till att Norrköping blir en bra plats att leva på, för alla. Vi vill vara där människor är.