Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60242 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon:+46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tingstad kyrka

Vackra Tingstad kyrka finns att hitta mellan Norrköping och Söderköping. Kyrkan har rötter från 1100-talet och har samlat människor till gudstjänst, dop, vigsel och begravning i århundraden. Tel: 011-24 13 00

Tingstad kyrka

Antal platser: 160

Parkeringsplats: Ja

Handikappanpassad: Ja

Adress: 605 94 Norrköping

Närmaste lokal: Styrstadgården, Navestad kyrka

Den nuvarande stenkyrkan uppfördes sannolikt under 1100-talet. Medeltida Tingstad kyrka var helgad till S:t Olov enligt ett avlatsbrev som biskop Nicolaus i Linköping utfärdade 1442. Vid kyrkans restaurering 1957 påträffades tecken på att en kyrkogård med en träkyrka hade funnits innan den romanska stenkyrkan byggdes. Kyrkans nuvarande torn stod färdigt år 1769.

På mitten av 1800-talet hade kyrkan stora brister. Därför påbörjades en omfattande ombyggnation 1860 som innebar att Tingstad kyrka bland annat fick sin nuvarande flacka taklutning och spåntaket byttes ut mot plåt. Kyrkan fick även en ny bänkinredning och vapenhuset revs. 

Det dröjde till 1957 innan en större renovering ägde rum. Då fick kyrkan en ny puts, både ut- och invändigt, kalkmålningarna framtogs och konserverades, bänkarna förändrades och inredningen fick en ny färgsättning.  

1991 gjordes en tillbyggnad på tornets södra sida för att inrymma toalett- och städutrymmen.