Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60242 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon:+46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tingstad kyrka

Tingstads kyrka är idag byggd i gustaviansk stil. Under senmedeltiden pryddes valven av kalkmålningar som tros ha uppförts 1430. Dessa bestod i huvudsak av helgon och bibliska motiv. Bland annat fanns på korets norra vägg en bild av Sankt Nicolaus, till vars ära Tingstads kyrka är helgad. År 1675, då målningarna överkalkades, noterade man vid beskrivningen extra noga en scen där de sju dödssynderna uppmålades. De medeltida kalkmålningarna förstördes till stor del under slutet på 1600-talet men några kunde restaureras. Tel: 011-24 13 00

Tingstad kyrka

Antal platser: 160

Parkeringsplats: Ja

Handikappanpassad: Ja

Adress: 605 94 Norrköping

Närmaste lokal: Styrstadgården, Navestad kyrka

Från 1000-talet finns skriftliga belägg på att kristendomen hade nått Styrstad. På kyrkogården finns två runstenar där en har texten: ”Asa lät göra detta minnesmärke efter sin gode fader Öar. Gud hjälpe Öars själ”. Århundradet efter restes den första stenkyrkan och ersatte med sannolikhet en föregångare i trä, som på andra platser i Östergötland. Av denna äldsta stenkyrka hittar man i sydmuren spår av långhuset från 1100-talet och det yngre daterade koret, vars tillkomsttid man ej känner till. 1780-talet genomgick kyrkan ombyggnad efter förslag av murmästaren och linköpingsbon Måns Månsson Lindgren som under denna tid byggde ett nytt kyrktorn åt Östra Eneby kyrka. Ett nytt torn tillkom under ombyggnaden, något som saknats sen det gamla rasade en stormig natt i januari 1604. Arbetet utfördes av norrköpingsborna J. F. Fehmer och A. Pousette. Den gustavianska prägeln har kyrkan bibehållit sedan dess, även om smärre reparationer och renoveringar har gjorts sedan dess, bland annat år 1895 och 1958.

 Även om lite återstår av den medeltida kyrkan, så har församlingen lyckats behålla ett stort antal medeltida inventarier. I inredningen finns bland annat två medeltida järndörrar. Den ena leder till sakristian och den andra till en väggnisch. Den stora dopfunten vid koret är en kopia av den dopfunten som skeppades från Gotland under 1200-talet. Orginalet har ett stort historiskt värde och kan ses på Historiska museet i Stockholm.

I Carl Fredric Broocmans beskrivning från 1760, nämns ett idag nästan helt förlorat senmedeltida altarskåp, vars huvudfigurer framställde Kristi korsfästelse. Altarskåpet måste ha varit stort då det ska ha rymt ytterligare 30 skulpturer. Av det  återstår dock endast en del av krönornamentet. Bevarat finns två mässhakar från 1400-talets slut, den ena inköpt till kyrkan år 1630. Paten och kalken är från 1400-talet, även om kalkens skål är nytillverkad 1738. På den förra är Sankt Lars avbildad och på den senare S:t Anna och S:t Katarina. Före reformationen var kyrkans skatter ännu rikare, men i samband med Gustav Vasas konfiskationer av medeltida kyrkskatter, förlorade Tingstads kyrka förgyllt silver, vikt 17 lmk 6½ l och oförgyllt silver, vikt 16 lmk 3½ l, till den svenska statsmakten.

 Till föremål tillhörande 1600-talet kan räknas orgeln, vars äldsta delar är från 1641 och därefter kraftigt ombyggd bland annat 1662, 1696, 1706, 1767, 1784 och 1828; bänkinredningens äldsta delar härstammar från 1670-talet, men är kraftigt omformad; 3 oblataskar; dopskål; brudkrona (1600-talets senare del); 1 epitafium (1699); 1 ljuskrona (1669) och 1 par ljusstakar (1668). Kyrkklockorna i tornet är också från 1600-talet.

1700-talet är lika representerat med predikstol (1707); dopskålsställ; altartavla föreställande Nattvarden, ursprungligen hängde den i Sankt Olai kyrka i Norrköping; timglas (1760); 1 mässhake (1716); 2 ljuskronor (1700 och 1754); 2 par ljusstakar (1707 och 1715); 1 epitafium (1736); 2 minnestavlor (1776 och 1779); 2 oljemålningar (1745); järnbeslagen kista (1708); spegel (1769) och skrivställ från andra hälften av 1700-talet.

Resterande inventarier är yngre, bland annat ett stort antal kyrkotextilier från 1800-talet.