Tingstad kyrka

Vackra Tingstad kyrka finns att hitta mellan Norrköping och Söderköping. Kyrkan har rötter från 1100-talet och har samlat människor till gudstjänst, dop, vigsel och begravning i århundraden. Tel: 011-24 13 00

Nya beslut från 1 juli 2021 om BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE vid FÖRRÄTTNINGAR

Med anledning av Folkhälsomyndighetens lättade restriktioner som gäller från och med 1 juli har Svenska kyrkan i Norrköping förättningar med ett högre, men begränsat, antal deltagare i kyrkorum och kapell. Antalet deltagare gäller exklusive kyrkans tjänstgörande personal.

Lista med antal besökare i våra kyrkor (klicka för att läsa).

Den nuvarande stenkyrkan uppfördes sannolikt under 1100-talet. Medeltida Tingstad kyrka var helgad till S:t Olov enligt ett avlatsbrev som biskop Nicolaus i Linköping utfärdade 1442. Vid kyrkans restaurering 1957 påträffades tecken på att en kyrkogård med en träkyrka hade funnits innan den romanska stenkyrkan byggdes. Kyrkans nuvarande torn stod färdigt år 1769.

På mitten av 1800-talet hade kyrkan stora brister. Därför påbörjades en omfattande ombyggnation 1860 som innebar att Tingstad kyrka bland annat fick sin nuvarande flacka taklutning och spåntaket byttes ut mot plåt. Kyrkan fick även en ny bänkinredning och vapenhuset revs. 

Det dröjde till 1957 innan en större renovering ägde rum. Då fick kyrkan en ny puts, både ut- och invändigt, kalkmålningarna framtogs och konserverades, bänkarna förändrades och inredningen fick en ny färgsättning.  

1991 gjordes en tillbyggnad på tornets södra sida för att inrymma toalett- och städutrymmen.

Tingstad kyrka

Antal platser: 160

Parkeringsplats: Ja

Handikappanpassad: Ja

Adress: 605 94 Norrköping

Närmaste lokal: Styrstadgården, Navestad kyrka