Ättetorps kyrkogård
Foto: Ingvar Anehed

Ättetorps kyrkogård

Ättetorps kyrkogård är en traditionell gravplats med raka häckar och tydliga gångar. I skogsbrynet finns en minneslund, över platsen är ett stort träkors rest på gräsmattan där askan från de avlidna är nedgrävd. Vid denna minneslund finns det även möjlighet att sprida askan.

Kyrkogårdens blickfång är den gedigna klockstapeln som sticker upp mellan träden och korset blir ett vägmärke som visar platsen för alla som närmar sig kyrkogården.

Här sker gravsättning i kistgrav, urngrav, askgravplats och i minneslund (spridning).