Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Norrköpings pastorats ytterst styrande organ. I kyrkofullmäktige beslutas stora övergripande frågor som till exempel budget och bokslut.

FÖRTROENDEVALDA I KYRKOFULLMÄKTIGE I NORRKÖPINGS PASTORAT

Mandatperiod 2022-2025

Ordinarie ledamöter
Klas Corbelius - ordförande

tel: 073-338 58 63

Tomas Kjellgren - 1:e vice ordförande

tel:  073-816 67 01 

Christer Frey - 2:e vice ordförande

tel: 070-860 02 39

---

Anne Olofsson
Michael Hörnquist
Helena Cimbritz
Daniel Johansson
Ilka Mårtensson
Eva Platin
Sven-Johan Prytz
Natalia Bonilla Osma
Anderz Grunnesjö
Majlis Glindsjö
Bo Wetterhall
Greta Kaddik
Anna-Karin Norling Jonsson
Anne-Lie Nielsen
Per Ziljat
Jenny Karlström
Freddy Alm
Lena Wass
Börje Forsling
Stephanie Nielsen
Joel Brånäs
Monika Silfvenius
Matti Peroharju
Jessica Svensson
Peter Ragnar
Mona Olsson
Madeleine Fontler
Ellinor Nilsson
Lottie Broman
Ingrid Cassel
Christina Blomqvist
Christer Frey
Henric de Koster
Kay Andersson
Mats Hultgren
Roger Sandström
Fredrik Svahn
Marianne Visti
Thomas Svensson
Benny Sellborn
Sven Kindell
Hildegard Jarskog

Ersättare​
Marie Johansson
Hans Ornefalk
Axel Olofsson
Anna-Maria Löfgren
Gunilla Öhnell
Leif Appelgren
Hely Ylihuttula
Ann-Sofie Gredelius
Per-Olof Engström
Pernilla Axell
Kim Vang Nielsen
Olga Abramova
Lars-Ove Nöjd
Maj-Britt Ekh
Anna Sotkasiira Wik
Fame Demir
Malin Hansson
Elza Gunnarsson
Erik Johansson
Annelie Johansson

Kyrkoherden har närvaro- och yttranderätt i kyrkofullmäktige.

Sekreterare 
Camilla Ruben, kanslichef 

 ----------------

Sammanträdesdatum 2021/2022
      
8 december 2021
27 april 2022
7 september 2022
2 november 2022