Svenska kyrkan i Norrköping

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60242 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon: +46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige

FÖRTROENDEVALDA I KYRKOFULLMÄKTIGE I NORRKÖPINGS PASTORAT

Mandatperiod 2018-2021

Ordinarie ledamöter

Klas Corbelius - ordförande
Michael Hörnquist - 1:e vice ordförande
Christer Frey - 2:e vice ordförande
Bo Wetterhall
Ingvar Hansson
Gunnar Bredin
Birgitta Hasselrot
Anne-Lie Nielsen
Per Ziljat
Gun Andersson
Börje Forsling
Ann-Sofie Gredelius
Kurt Willner
Monika Silfvenius
Jonas Söderlund
Lena Wass
Matti Peroharju
Jenny Hansen Karlström
Bertil Karlsson
Ingrid Cassel
Christina Blomqvist
Fame Demir
Sara Wing
Kay Andersson
Mona Axelsson
Hildegard Jarskog
Anne Olofsson
Helena Cimbritz
Eva Platin
Tomas Kjellgren
Axel Olofsson
Sara Wigström
Ilka Mårtensson
Daniel Johansson
Marie Johansson
Gunilla Öhnell
Hans Ornefalk
Naima Bahnam Johansson
Sandra Karlsson
Kim Sköld
Benny Sellborn
Yasmine Eriksson
Mona Olsson
Ellinor Nilsson

Lotte Broman

 

 

Ersättare

Anna Karin Norling Jonsson
Malin Hansson
Ina-Maj Samuelsson
Freddy Alm
Suat Arslan
Peter Ragnar
Stephanie Nielsen
Kim Vang Nielsen
Maj-Britt Ekh
Anna Sotkasiira Wik
Sylvia Nilsson
Leah Helander
Anna Svensson
Mats Hultgren
Sven Kindell
Klas Linné
Anna Tallund Sannerud
Sven Jennerström
Majlis Glindsjö
Greta Kaddik
Anderz Grunnesjö
Jörgen Illum
Lena Diene
Marianne Visti
Rolf Dahl


Kyrkoherden i kyrkorådet eller dennes ersättare har närvaro- och yttranderätt. 

 

Sekreterare 
Camilla Ruben, kanslichef 

 ----------------

 

Sammanträdesdatum

2018-04-11
2018-04-25
2018-09-12
2018-11-07

Protokoll

2017-04-26

2017-09-06

2017-11-07

2017-11-29

2017-12-14

 

Kallelser

2017-11-29

2017-12-14