Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Norrköpings pastorats ytterst styrande organ. I kyrkofullmäktige beslutas stora övergripande frågor som till exempel budget och bokslut.

FÖRTROENDEVALDA I KYRKOFULLMÄKTIGE I NORRKÖPINGS PASTORAT

Mandatperiod 2018-2021

Ordinarie ledamöter
Klas Corbelius - ordförande

tel: 073-338 58 63

E-post till Klas Corbelius

 

Michael Hörnquist - 1:e vice ordförande

tel: 073-414 10 30

E-post till Michael Hörnquist

 

Christer Frey - 2:e vice ordförande

tel: 070-860 02 39

E-post till Christer Frey


Bo Wetterhall
Ingvar Hansson
Gunnar Bredin
Birgitta Hasselrot
Anne-Lie Nielsen
Per Ziljat
Gun Andersson
Börje Forsling
Ann-Sofie Gredelius
Kurt Willner
Monika Silfvenius
Lena Wass
Matti Peroharju
Jenny Karlström
Bertil Karlsson
Ina-Maj Samuelsson
Ingrid Cassel
Christina Blomqvist
Fame Demir
Anna Sotkasiira Wik
Sara Wing
Kay Andersson
Anna Svensson
Hildegard Jarskog
Anne Olofsson
Helena Cimbritz
Eva Platin
Tomas Kjellgren
Axel Olofsson
Anna Tallund Sannerud
Ilka Mårtensson
Daniel Johansson
Marie Johansson
Gunilla Öhnell
Hans Ornefalk
Naima Bahnam Johansson
Benny Sellborn
Rolf Dahl
Marianne Visti
Mona Olsson
Ellinor Nilsson
Lotte Broman

Ersättare
Malin Hansson
Freddy Alm
Suat Arslan
Peter Ragnar
Stephanie Nielsen
Kim Vang Nielsen
Maj-Britt Ekh
Lars-Ove Nöjd
Åke Bjerselius
Sylvia Nilsson
Rolf Asplund
Stig-Olof Ericsson
Mats Hultgren
Sven Kindell
Klas Linné
Hely Ylihuttula
Majlis Glindsjö
Greta Kaddik
Anderz Grunnesjö

Kyrkoherden har närvaro- och yttranderätt i kyrkofullmäktige.

Sekreterare 
Camilla Ruben, kanslichef 

 ----------------

 

Sammanträdesdatum 2021

28 april 2021
19 maj 2021         
15 september 2021
3 november 2021           
17 november 2021       
8 december 2021