Meny

Kyrkofullmäktige

FÖRTROENDEVALDA I KYRKOFULLMÄKTIGE I NORRKÖPINGS PASTORAT

Mandatperiod 2018-2021

Ordinarie ledamöter
Klas Corbelius - ordförande

tel: 073-338 58 63

E-post till Klas Corbelius

 

Michael Hörnquist - 1:e vice ordförande

tel: 073-414 10 30

E-post till Michael Hörnquist

 

Christer Frey - 2:e vice ordförande

tel: 070-860 02 39

E-post till Christer Frey


Bo Wetterhall
Ingvar Hansson
Gunnar Bredin
Birgitta Hasselrot
Anne-Lie Nielsen
Per Ziljat
Gun Andersson
Börje Forsling
Ann-Sofie Gredelius
Kurt Willner
Monika Silfvenius
Lena Wass
Matti Peroharju
Jenny Karlström
Bertil Karlsson
Ina-Maj Samuelsson
Ingrid Cassel
Christina Blomqvist
Fame Demir
Sara Wing
Kay Andersson
Anna Svensson
Hildegard Jarskog
Anne Olofsson
Helena Cimbritz
Eva Platin
Tomas Kjellgren
Axel Olofsson
Anna Tallund Sannerud
Ilka Mårtensson
Daniel Johansson
Marie Johansson
Gunilla Öhnell
Hans Ornefalk
Naima Bahnam Johansson
Benny Sellborn
Lena Diene
Mona Olsson
Ellinor Nilsson
Lotte Broman

Ersättare
Anna Karin Norling Jonsson
Malin Hansson
Freddy Alm
Suat Arslan
Peter Ragnar
Stephanie Nielsen
Kim Vang Nielsen
Maj-Britt Ekh
Lars-Ove Nöjd
Anna Sotkasiira Wik
Sylvia Nilsson
Rolf Asplund
Stig-Olof Ericsson
Mats Hultgren
Sven Kindell
Klas Linné
Hely Ylihuttula
Sven Jennerström
Majlis Glindsjö
Greta Kaddik
Anderz Grunnesjö
Jörgen Illum
Rolf Dahl
Marianne Visti

 

Kyrkoherden har närvaro- och yttranderätt i kyrkofullmäktige.

 

Sekreterare 
Camilla Ruben, kanslichef 

 ----------------

 

Sammanträdesdatum

2020-01-15
2020-04-22 -Flyttat till den 3 juni pga Covid-19
2020-09-09
2020-11-04