Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Norrköpings pastorats ytterst styrande organ. I kyrkofullmäktige beslutas stora övergripande frågor som till exempel budget och bokslut.

FÖRTROENDEVALDA I KYRKOFULLMÄKTIGE I NORRKÖPINGS PASTORAT

Mandatperiod 2022-2025

Ordinarie ledamöter
Klas Corbelius - ordförande (S)

tel: 073-338 58 63

Tomas Kjellgren - 1:e vice ordförande (POSK)

tel:  073-816 67 01 

Christer Frey - 2:e vice ordförande (BA)

tel: 070-860 02 39

---

Anne Olofsson (POSK)
Michael Hörnquist
Helena Cimbritz
Daniel Johansson
Ilka Mårtensson
Eva Platin
Sven-Johan Prytz
Natalia Bonilla Osma
Anderz Grunnesjö
Majlis Glindsjö
Bo Wetterhall
Greta Kaddik
Anna-Karin Norling Jonsson

Anne-Lie Nielsen (S)
Per Ziljat
Jenny Karlström
Freddy Alm
Lena Wass
Börje Forsling
Stephanie Nielsen
Joel Brånäs
Monika Silfvenius
Matti Peroharju
Jessica Svensson
Peter Ragnar

Mona Olsson (ViSK)
Madeleine Fontler
Ellinor Nilsson
Lottie Broman

Ingrid Cassel (BA)
Christina Blomqvist
Christer Frey
Henric de Koster

Kay Andersson (ATK)
Mats Hultgren
Roger Sandström
Fredrik Svahn

Marianne Visti (SD)
Thomas Svensson
Benny Sellborn
Erik Johansson

Sven Kindell (MPSKDG)
Hildegard Jarskog

Ersättare​
Marie Johansson (POSK)
Hans Ornefalk
Axel Olofsson
Anna-Maria Löfgren
Gunilla Öhnell
Hely Ylihuttula
Anna Tallund Sannerud

Ann-Sofie Gredelius (S)
Per-Olof Engström
Pernilla Axell
Kim Vang Nielsen
Olga Abramova
Lars-Ove Nöjd
Maj-Britt Ekh

Fame Demir (BA)
Rolf Asplund

Malin Hansson (ATK)
Elza Gunnarsson

Annelie Johansson (SD)
Jessie Johansson

Kyrkoherden har närvaro- och yttranderätt i kyrkofullmäktige.

Sekreterare 
Camilla Ruben, kanslichef 

 ----------------

Nomineringsgrupper:
ATK-Alla Tiders kyrka
BA-Borgeligt alternativ
MPSKDG-Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna
POSK-Partipolitisk obundna
S- Arbetarpartiet socialdemokraterna
SD-Sverigedemokraterna
ViSK-Vänstern i Svenska kyrkan

 

Sammanträdesdatum 2022
      
27 april 2022
7 september 2022
2 november 2022