Hedvigs prästgård

Längtar du efter ny inspiration och kraft i vardagen? Hedvigs prästgård är en plats där du kan hitta nycklar till andrum i din vardag.

På Hedvigs prästgård fokuserar vi på andlig fördjupning. Vi arbetar bland annat med meditation, retreater och pilgrimsvandringar. 

Anställda och ideella i Hedvigs prästgård driver facebookgruppen Hedvigs prästgård.

Meditation - en livshållning

Numera har man rätt till att utöva viss fysisk friskvård på arbetstid, men att ägna sig åt själsliga övningar...? Välkommen att meditera med oss på Hedvigs prästgård.

Trädgårdens helande krafter

Naturen påverkar vår hälsa, det vet vi idag efter många vetenskapliga forskningsrapporter. Naturen är medicin, en kraftkälla och en helande miljö. En trädgård kan inbjuda till fysiskt aktivitet men ger också rum för existentiella tankar.

Pilgrimsvandringar

Att vandra som pilgrim är ett sätt att komma både naturen, sig själv och heligheten närmare.

Katekumenat

Längtar du efter att veta mer om kristen tro? Vill du reflektera över ditt liv tillsammans med andra? Då kanske vår katekumenatgrupp i Hedvigs prästgård är något för dig?

Bokcirklar

I Hedvigs prästgård finns bokcirkeln "Salig blandning". Att läsa och reflektera är en viktig väg till andlig fördjupning.

Bibliolog

Att göra bibliolog är en möjlighet att komma de bibliska berättelserna närmare.