Hedvigs prästgård

Längtar du efter stillhet, inspiration och kraft i vardagen? Hedvigs prästgård är en plats där du kan hitta nycklar till andrum i din vardag.

Hedvigs prästgård samlar och fokuserar på andlig fördjupning som sker, dels på prästgården och dels på olika håll i staden, utöver det regelbundna gudstjänstliv som Svenska kyrkan erbjuder.

Vi arbetar bland annat med kristen djupmeditation, endagsretreater och pilgrimsvandringar samt ”Torsdagskväll i Hedvigs prästgård”.

Anställda och ideella i Hedvigs prästgård driver facebookgruppen Hedvigs prästgård.