Foto: Matilda Wik

Våra förskolor

Svenska kyrkan i Norrköping driver tre förskolor. Skeppet i Lindö, Liljan i Jursla och Humlan i Krokek. Vi vill i arbetet med våra förskolor ta ett samhällsansvar och bidra till att Norrköping blir en bra plats för alla som bor, lever och vistas här. Med öppenhet och mångfald vill vi jobba för det goda livet!

I vår förskola vill vi ha ett förhållningssätt där vi litar till varje människas möjligheter, liten som stor. I alla människor finns från början något som kan växa och utvecklas. Det ska vi alla få göra utifrån våra egna förutsättningar. Att vara pedagog betyder att ”vandra tillsammans”. Under förskoletiden i vår förskola, vill vi vandra med barnet en bit på vägen. Ge det möjlighet att både hitta identitet och att nyfiket få upptäcka nya saker. I öppna, ömsesidiga möten, ska vi lära. Tillsammans, både barn och vuxna!

 Anmälan till våra förskolor gör du via kommunen. Här hittar du mer info om att söka förskola och länk till anmälan på kommunens webb. Välkommen!

KONTAKT till Förskolorna

Förskolechef Karin Wahlström Ivarson     
011-24 10 40

Skeppets förskola
011-24 10 42

Liljans förskola
011-24 10 43

Humlans förskola
011-24 10 44

Skeppets, Liljans och Humlans förskola