Samverkanspartners

Svenska kyrkan i Norrköping har värdefulla samverkanspartners. Tillsammans hjälps vi åt att verka som goda krafter och bygga ett gott samhälle för alla.

Hela Människan Norrköping

Hela Människan Norrköping är en ideell organisation som arbetar med lokalt socialt arbete utifrån de kristna värderingarna om alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv. Vi har funnits i Norrköping i årtionden och gör skillnad för människor varje dag.

Portalen

På mötesplatsen Portalen välkomnas alla som vill göra sitt bästa för att komma ut i arbete eller studier. Här kan du delta i språkträning, mentorsprogram eller få stöd till att bygga nätverk. Portalen har kunnat visa på flera positiva effekter så som ökad sysselsättningsgrad, hopp, förtroende och ökad självkänsla hos deltagarna.

Gustavianska stiftelsen

Gustavianska stiftelsen ger stöd för barn- & ungdomsverksamhet i Norrköping och ger ut stipendier och bidrag som syftar till att främja barns och ungdomars lärande. Här kan du läsa mer om stiftelsen och om din förening/verksamhet är berättigad att söka bidrag till något av era arrangemang, läger eller aktiviteter.

Östergötlands stadsmission

Stadsmissionen är en ideell organisation som arbetar utifrån identifierade samhällsproblem och genomför strukturerat arbete inom fyra områden, Barn och unga, Skydd och behandling, Boende och beroende samt Arbetsintegration/Sociala företag. Vi ger akut basstöd så som mat, värme och skydd samt långsiktigt förändringsarbete för att öka människors livskvalitet och egenmakt genom sammanhang och arbetsträning. Att hjälpa och stötta människor i utsatta livssituationer har varit vår drivkraft sedan starten 1972.