Simonstorps kyrka

Simonstorps kyrka invigdes år 1650, och är den första kyrkan i den relativt unga socknen. Kyrkan är uppförd av liggtimmer och består av ett rektangulärt långhus med smalare, polygonalt kor i öster och kyrktorn i väster. Vid långhusets norra sida finns en korsarm. Sakristian är belägen i korsarmens norra del. Tornet smalnar av uppåt och kröns av en svängd huv med spira. Tak och tornhuv täcks med spån, fasaderna är klädda med träpanel. Tel: 011-24 12 00

1650 års kyrka bestod endast av det nuvarande långhuset. Koret tillkom på 1670-talet och korsarmen, den så kallade Rodgakyrkan, tillkom 1697. Tornet uppfördes 1757, då klockstapeln revs. Ett litet vapenhus framför tornet uppfördes någon gång på 1800-talet. Sakristian inreddes under 1800-talets andra hälft. Fasaderna fick sin träpanel under 1800-talets senare del. En restaurering genomfördes 1909 under ledning av arkitekt Axel Lindegren då kyrkan gestaltades i rådande jugendstil. Taket återfick spånbeklädnad 1931. En restaurering genomfördes 1950 under ledning av arkitekt Kurt von Schmalensee (som också har varit med i dagens utformiing av Krokeks Kyrka) då interiören fick då sin nuvarande utformning och 1700-talskaraktären återställdes.

Dopfunten är tillverkad av kalksten och skänkt till kyrkan 1909 av Yddetorps syförening.
Predikstolen i barockstil är skänkt till kyrkan 1698 av Rodgas dåvarande ägare Hellwegh.

På 1840-talet byggdes en orgelläktare och strax därefter fick kyrkan en orgel. Nuvarande orgel är byggd av orgelbyggare Olof Hammarberg och installerades 1933. Ursprungliga orgelfasaden behölls.
Altaruppsatsen med målningar av konstnären Måns Grijs är tillverkad 1698. Målningarna föreställer Nattvarden, Korsfästelsen och Himmelsfärden

Simonstorps kyrka

Antal platser: 100

Parkeringsplats: Ett fåtal vid kyrkan

Handikappanpassad: Kyrkan är handikappsanpassad, men ej toaletten.

Adress: Simonstorps kyrka, 616 91 Åby, öster om väg 55, i Simonstorp (Koordinater: 58,78142 N, 16,16061 Ö)

Närmaste lokal: En liten samlingslokal finns i kyrkan