Kyrkvärd

Vill du hjälpa till vid gudstjänster? Då kanske uppdraget som kyrkvärd skulle passa dig.

En kyrkvärd hjälper till med olika saker under gudstjänster. De vanligaste uppgifterna en kyrkvärd har är bland annat att hälsa välkommen, dela ut psalmböcker och gudstjänstagendor, läsa texter, hjälpa till vid nattvarden och ta upp kollekt. Som kyrkvärd, eller gudstjänstvärd som det också ibland kallas, är du värd i ”Guds tjänst” och har som din främsta uppgift att skapa delaktighet och hemkänsla för deltagarna vid gudtjänster.

Att vara kyrkvärd är ett roliga och viktiga uppdrag. För att kunna utses till kyrkvärd ska du vara döpt och medlem i Svenska kyrkan. Kontakta din församling om du är nyfiken och vill veta mer om detta uppdrag.