Frågor och svar
Foto: Christina Kjellman

Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Vem sköter gravplatserna i Norrköping?

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för den allmänna skötseln av kyrkogården/begravningsplatsen. Denna skötsel betalar alla skattebetalare via begravningsavgiften. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln av den enskilda gravplatsen. Om du inte har möjlighet att sköta graven själv kan du mot en avgift beställa skötsel hos kyrkogårdsförvaltningen.

Varför tas en avgift ut om man vill ha hjälp att sköta sin gravplats?

De pengar som kommer in genom begravningsavgiften används bland annat för att sköta de allmänna ytorna. Pengarna från begravningsavgiften får inte användas för att sköta enskilda gravplatser utan bara till allmänna ytor och kulturgravar.

Var får jag hjälp med planteringsråd?

Du kan vända dig till oss på telefonnummer 011-24 15 00 eller skicka e-post till nkpkgf@svenskakyrkan.se. Det går även att kontakta arbetsledaren på aktuell kyrkogård.

Var vänder jag mig om texten på gravvården behöver fyllas i?

Vänd dig till oss på telefonnummer 011-24 15 00. Efter samråd med arbetsledaren på aktuell kyrkogård kommer vi att återkomma till dig med ett kostnadsförslag.

Tvättas gravvården året om?

Nej, gravvård tvättas endast under perioden april-september. Lokala avvikelser kan förekomma beroende på vädret.

När sätts sommarvattnet på och när stängs det av?

Förutsättningarna är olika på varje kyrkogård och beror bland annat på vädret. Ambitionen är att sommarvatten ska finnas på alla kyrkogårdar senast maj månad. Vattnet brukar stängas av i november.

Varför tas lösa dekorationer/föremål bort från minneslundar, askgravlundar och askgravplatser?
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln på dessa platser. I minneslunden och askgravlunden får besökare placera snittblommor och gravljus på anvisad plats. En askgravplats upplåts med begränsad gravrätt vilket innebär att gravplatsen får smyckas enbart med snittblommor, gravljus, en vinterdekoration,  samt 1 st gravlykta per gravplats. All annan otillåten utsmyckning tas bort av säkerhetsskäl.

Hur länge finns en gravplats?

Så länge det finns en gravrättsinnehavare och att gravrättstiden är aktuell. Gravrätten gäller i 25 år efter den senaste gravsättningen, därefter finns möjligheten att förlänga gravrätten.

Vad innebär gravrätt?

Gravrätt är när en bestämd gravplats på en begravningsplats upplåts till någon för gravsättning. Gravrätten upplåts kostnadsfritt i 25 år. Vid en ny gravsättning under den tiden förlängs gravrätten automatiskt i 25 år. Vid önskemål om förnyelse efter 25 år utgår en administrativ avgift. Gravrättsinnehavaren av gravrätten har både rättigheter och skyldigheter.

Vad innebär "begränsad gravrätt"?
Det innebär att gravrättsinnehavaren har begränsade rättigheter och skyldigheter. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättning men kyrkogårdsförvaltningen bestämmer hur gravvården ska se ut och hur gravplatsen får smyckas. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel och plantering.

Vad händer när gravrätten gått ut?

När gravrätten går ut skickas ett brev till gravrättsinnehavaren med möjligheten att förlänga gravrätten i 25 år mot en avgift eller återlämna graven till kyrkogårdsförvaltningen. Finns ingen aktuell gravrättsinnehavare, skyltas graven med en uppmaning till anhörig/besökare att höra av sig till kyrkogårdsförvaltningen.

Kostar det något att ta bort en grav?

Nej, det kostar ingenting.

Vad händer med urnan/kistan när graven återlämnas?

Alla gravsatta urnor och kistor förblir i graven.

Vilka olika typer av gravskick finns det?

Norrköpings Kyrkogårdsförvaltning erbjuder kistgravplatser, urngravplatser, minneslundar, askgravplatser samt askgravlundar.

Vad är skillnaden mellan minneslund och askgravlund?
Det som skiljer är att minneslunden är helt anonym, men i askgravlunden sätts en metalplatta med den gravsattes namn, födelse- och dödsdatum upp på anvisad plats. Vid en gravsättning i askgravlunden kan anhöriga delta.

Vad är skillnaden mellan askgravplats och askgravlund?
Det som skiljer är att i en askgravplats gravsätts aska på en bestämd gravplats med begränsad gravrätt. I en askgravlund gravsätts askan på gemensam plats utan gravrätt.

Vad är ett gravbrev?
Gravbrev är ett bevis på innehav av gravrätt. Efter gravsättning får gravrättsinnehavaren ett gravbrev där det är noterat gravplatsnummer och vem/vilka som är gravsatta i graven och hur länge gravrätter gäller.

Vad är ett minnesblad?
Efter gravsättning i minneslund eller askgravlund får anhöriga ett minnesblad hemskickat med gravsättningsdatum och i vilken minneslund/askgravlund det är gravsatt.

Instagram

Följ vårt dagliga arbete med att förvalta våra 23 kyrkogårdar på Instagram. (kyrkogardsforvaltningen_nkpg)