Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60242 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon:+46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Vem sköter gravplatserna i Norrköping?

Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan Kyrkogårdsförvaltningen och de enskilda gravrättsinnehavarna. Förvaltningen sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att de enskilda gravarna sköts och hålls i ett ordnat och värdigt skick. Om du inte har möjlighet att sköta graven själv kan du mot en avgift beställa skötsel hos Kyrkogårdsförvaltningen.

Varför tas en avgift ut om man vill ha hjälp att sköta sin gravplats?

De pengar som kommer in genom begravningsavgiften används bland annat för att sköta de allmänna ytorna. Pengarna från begravningsavgiften får inte användas för att sköta enskilda gravplatser utan bara till allmänna ytor och kulturgravar.

Var får jag hjälp med planteringsråd?

Vill du beställa skötsel ska du vända dig till vår växel på telefonnummer 011-24 15 00 eller till arbetsledaren på aktuell kyrkogård.

Var vänder jag mig om texten på gravvården behöver fyllas i?

Vänd dig till vår växel på telefonnummer 011-24 15 00. Efter samråd med arbetsledaren på aktuell kyrkogård kommer vi att återkomma till dig med ett kostnadsförslag.

Tvättas gravvården året om?

Nej, gravvård tvättas endast under skötselsäsongen april-september. Lokala avvikelser kan förekomma beroende på vädret.

När sätts sommarvattnet på och när stängs det av?

Förutsättningarna är olika på varje kyrkogård och beror bland annat på vädret. Ambitionen är att sommarvattnen ska finnas på alla kyrkogårdar senast maj månad.

Hur länge finns en gravplats?

Så länge det finns en gravrättsinnehavare och att gravrättstiden är aktuell. Gravrätten gäller i 25 år efter den senaste gravsättningen, därefter finns möjligheten att förlänga gravrätten.

Vad innebär gravrätt?

Gravrätt är när en bestämd gravplats på en begravningsplats upplåts till någon för gravsättning. Gravrätten upplåts kostnadsfritt i 25 år. Vid en ny gravsättning under den tiden förlängs gravrätten automatiskt i 25 år. Vid önskemål om förnyelse efter 25 år utgår en administrativ avgift.

Vad innebär "begränsad gravrätt"?
Det innebär att gravrättsinnehavaren har begränsade rättigheter och skyldigheter. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättning men kyrkogårdsförvaltningen bestämmer hur gravvården ska se ut och hur gravplatsen får smyckas. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel och planetering.

Vad händer när gravrätten gått ut?

När gravrätten går ut skickas ett brev till gravrättsinnehavaren med möjligheten att förlänga gravrätten i 25 år mot en avgift eller återlämna graven till Kyrkogårdsförvaltningen.

Kostar det något att ta bort en grav?

Nej, det kostar ingenting.

Vad händer med urnan/kistan när graven återlämnas?

Alla gravsatta urnor och kistor förblir i graven.

Vilka olika typer av gravskick finns det?

Norrköpings Kyrkogårdsförvaltning erbjuder kistgravplatser, urngravplatser, minneslundar, askgravplatser samt askgravlundar.

Vad är skillnaden mellan minneslund och askgravlund?
Det som skiljer är att minneslunden är helt anonym, men i askgravlunden sätts en metalplatta med den gravsattes namn, födelse- och dödsdatum upp på anvisad plats.

Vad är skillnaden mellan askgravplats och askgravlund?
Det som skiljer är att i en askgravplats gravsätts aska på en bestämd gravplats med begränsad gravrätt. I en askgravlund gravsätts askan på gemensam plats utan gravrätt.

Vad är ett gravbrev?
Gravbrev är ett bevis på innehav av gravrätt. Efter gravsättning får gravrättsinnehavaren ett gravbrev där det är noterat gravplatsnummer och vem/vilka som är gravsatta i graven och hur länge gravrätter gäller.

Vad är ett minnesblad?
Efter gravsättning i minneslund eller askgravlund får anhöriga ett minnesblad hemskickat med gravsättningsdatum och i vilken minneslund/askgravlund det är gravsatt.

Instagram

Följ vårt dagliga arbete med att förvalta våra 23 kyrkogårdar på Instagram. (kyrkogardsforvaltningen_nkpg)