Glada barn vid en orgel
Foto: Niclas Fasth

Årsberättelse för Svenska kyrkan i Norrköping

Vad har hänt i kyrkan i år? Här finns verksamhetsuppföljning och årsredovisning från de senaste åren att ladda hem.