Att gå ur Svenska kyrkan

Här får du veta hur du lämnar Svenska kyrkan. Kom ihåg att oavsett om du är medlem eller inte, så är du alltid välkommen till kyrkan och dess verksamhet.

Tack för denna tid

Med ditt medlemskap har du bidragit till att dela ut matkassar till behövande familjer, stöttat sorgegrupper, spridit glädje i barngrupper, hjälpt till att förvalta vårt kulturarv och gett stöd i form av samtal för de som har det kämpigt. Tusen tack för allt fint som du har varit med och bidragit till! Du är välkommen tillbaka närhelst du vill.

Så gör du för att gå ur Svenska kyrkan

Utträdet innebär att du inte längre betalar kyrkoavgift och att du inte längre har samma tillgång till de kyrkliga handlingarna men i vår kyrka är du ändå välkommen att vara med på gudstjänster och andra aktiviteter. Vi vill bidra till ett gott liv för alla, oavsett vilka de är, var de kommer ifrån eller om de är medlemmar eller ej.

Att gå ur Svenska kyrkan och avsluta sitt medlemskap kostar ingenting. Du avslutar ditt medlemskap genom att ladda ner, fylla i och skriva ut aktuell blankett:

Blankett för utträde ur Svenska kyrkan

Blankett för utträde ur Svenska kyrkan för barn under 18 år

Skriv under med ditt namnort och datum och skicka in till Svenska kyrkan Norrköping.

Postadress: BOX 263, 601 04 NORRKÖPING

Om du inte har tillgång till en skrivare så kan du kontakta oss för att få hjälp.

Kontakt

Telefon: 011-24 24 24

Telefon- och öppettider: mån-fre 09.00-12.00 och 13.00-15.00 

E-post: nkp.ac@svenskakyrkan.se

Om du inte vill använda blanketten kan du skriva en egen anmälan om utträde. Den måste innehålla följande uppgifter:

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Adress
  • Vara egenhändigt undertecknad

Har du andra frågor gällande ditt medlemskap eller vill avsluta ditt medlemskap men inte är folkbokförd i Sverige, kontakta oss för att få hjälp.

Barn som fyllt 12 år tar eget beslut

Barn som har fyllt tolv år ska ge sitt samtycke till ansökan om utträde ur Svenska kyrkan. Även ungdomar som inte är medlemmar i Svenska kyrkan är välkomna att delta i kyrkans konfirmationsundervisning.

Du måste underteckna din blankett

Du behöver alltid underteckna ditt brev själv. Det räcker inte att skriva under digitalt för att gå ur Svenska kyrkan. Det kostar ingenting att lämna oss.

Svenska kyrkan norrköping bekräftar ditt utträde

När du har begärt utträde får du en skriftlig bekräftelse från oss. 

Svenska kyrkan norrköping behöver din blankett senast 1 november

För att du inte ska behöva betala medlemsavgift för det kommande året måste din anmälan om utträde finnas hos oss senast 1 november. Om du till exempel skickar din utträdesanmälan per post måste den vara inskickad i sådan tid att den hinner komma fram till oss senast 1 november.

Den uppgift om kyrkoavgift som finns i årets deklaration baseras på om du var medlem i Svenska kyrkan den 1 november för två år sedan.

Du är alltid välkommen tillbaka

I en öppen folkkyrka får man vara med om man vill, men är givetvis lika fri att lämna sin kyrkotillhörighet. Vi vill vara en öppen och befriande kyrka som är relevant både för de som är med och de som väljer att stå utanför.

Om du skulle få anledning att ändra dig framöver så är du välkommen att ta kontakt med oss eller att helt enkelt gå med igen. Vi är bara glada över var och en som kommer tillbaka och kräver inga förklaringar eller att man måste göra några utfästelser.

BRA ATT VETA INNAN DU GÅR UR SVENSKA KYRKAN

Kyrklig vigsel

Om du och din partner i framtiden vill ha en kyrklig vigselceremoni måste minst en av er vara medlem i Svenska kyrkan.

Begravning

Om du går ur Svenska kyrkan är det bra om dina anhöriga får veta det. Särskilt viktigt är det att de känner till det inför din framtida begravning. Den som inte är medlem i kyrkan har nämligen inte automatiskt rätt till begravningsgudstjänst med präst och musiker i en kyrkobyggnad.

Alla som betalar begravningsavgift i Sverige har självklart rätt till gravsättning. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan kan ha en begravning enligt ett annat trossamfunds ordning eller en borgerlig begravningsceremoni med eller utan begravningsförrättare. Man kan också välja att inte ha någon begravningsceremoni alls i samband med gravsättningen. 

Begravningsavgiften

Begravningsavgift är obligatorisk att betala för alla som är folkbokförda i Sverige och har haft någon form av inkomst. Avgiften täcker kostnaderna för att anlägga och sköta kyrkogårdar med gravplatser, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremonin.

 

Vad ger ditt medlemskap?

Ditt medlemskap bidrar till ett gott liv för tusentals människor i Norrköping och ger dig möjlighet att själv dela en stor och god gemenskap.

Om Svenska kyrkan i Norrköping

Ett gott liv för alla. Svenska kyrkan i Norrköping vill medverka till att Norrköping blir en bra plats att leva på, för alla. Vi vill vara där människor är.

Vad händer i kyrkan?

Titta i webbkalendern, ladda ner På gång-bladet eller sök i appen Kyrkguiden för att se vad som händer i Norrköpings pastorat!