Foto: Fredrik Schlyter

Krokeks kyrka

Krokeks gamla kyrka som brann ned 1889. Den nya kyrkan i Krokek uppfördes i nygotisk stil 1895–1896, enligt ritningar av Fritz Eckert. 1957 restaurerades kyrkan under ledning av arkitekt Kurt von Schmalensee. och 1984 genomfördes en renovering och tillbyggnad av Norrköpingsarkitekten Guy Sjöwall ritade och ledde detta arbete. Vapenhuset breddades, korets mittfönster togs fram och kyrkan morderiserades med väntrum, toaletter och handikapp anpassades. Det nya teglet för vapenhusets yttre importerades från Danmark. Tel: 011-24 12 00

Korta fakta om Krokeks kyrka
Korets tre fönster är huggna i glas och utformade av Jan Brazda.
Kyrkklockorna göts 1896 av N.P. Linderbergs AB i Sundsvall.
Orgeln har 28 stämmor och är tillverkad av Klemper & Son i Lübeck.
Dopfunten av marmor är tillverkad av Kolmårdens marmorbruk och ritad av Kurt von Schmalensee.
Altaret utgörs av en stor marmorskiva från Kolmårdens marmorbruk.
Altarkorset av silver och kristall liksom två silvervaser är utformade av Wiwen Nilsson.
Nattvardsservisen, bestående av kalk, paten, oblatask och kanna, kommer från den gamla kyrkan.
Kyrkan har tre processionskors, varav ett är utformat av Eva Spångberg och ett som är speciellt framtaget för att bäras av barn är utformat av Ingårdas Åsa i intarsia.