Foto: Fredrik Schlyter

Krokeks kyrka

Krokeks gamla kyrka som brann ned 1889. Den nya kyrkan i Krokek uppfördes i nygotisk stil 1895–1896, enligt ritningar av Fritz Eckert. 1957 restaurerades kyrkan under ledning av arkitekt Kurt von Schmalensee. och 1984 genomfördes en renovering och tillbyggnad av Norrköpingsarkitekten Guy Sjöwall ritade och ledde detta arbete. Vapenhuset breddades, korets mittfönster togs fram och kyrkan morderiserades med väntrum, toaletter och handikapp anpassades. Det nya teglet för vapenhusets yttre importerades från Danmark. Tel: 011-24 12 00

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE vid FÖRRÄTTNINGAR PÅ GRUND AV HÅRDARE RESTRIKTIONER

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya restriktioner från och med 24 november 2020 har Svenska kyrkan i Norrköping dop, vigslar och minnesstunder med max åtta personer, inklusive medverkande personal. På begravningsgudstjänster får deltagarantalet max vara 20 personer, exklusive medverkande personal.

Korta fakta om Krokeks kyrka
Korets tre fönster är huggna i glas och utformade av Jan Brazda.
Kyrkklockorna göts 1896 av N.P. Linderbergs AB i Sundsvall.
Orgeln har 28 stämmor och är tillverkad av Klemper & Son i Lübeck.
Dopfunten av marmor är tillverkad av Kolmårdens marmorbruk och ritad av Kurt von Schmalensee.
Altaret utgörs av en stor marmorskiva från Kolmårdens marmorbruk.
Altarkorset av silver och kristall liksom två silvervaser är utformade av Wiwen Nilsson.
Nattvardsservisen, bestående av kalk, paten, oblatask och kanna, kommer från den gamla kyrkan.
Kyrkan har tre processionskors, varav ett är utformat av Eva Spångberg och ett som är speciellt framtaget för att bäras av barn är utformat av Ingårdas Åsa i intarsia.

KONTAKTA KOLMÅRDENS FÖRSAMLING

 
E-post: kolmardens.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefon: 011-24 12 00

Församlingsexpeditionens telefon och besökstider:
Mån, ons, tor  09.00-12.00 (tisdagar och fredagar stängt)
Avvikande öppettider: Stängt 18/6 2020