Matteus kyrka - Stängd för renovering

Ursprungligen fanns det två församlingar i Norrköping, nämligen S:t Olai och S:t Hedvig. Men i samband med industrins genombrott växte staden och bebyggelsen på norr utökades, och som en följd därav tillkom Norra församlingen: Matteus den 1 maj 1885. Kyrkan håller stängt för renovering under 2020 och 2021.

Frågan om byggandet av en ny kyrka på norr väcktes redan år 1862, men av olika orsaker kom inte någon byggnation igång förrän 13 april 1887 då grundstenen lades till Matteus kyrka på den här mycket vackert belägna platsen, som före byggandet var ett stort tvisteämne då många förespråkade att kyrkan skulle vara belägen vid det s.k. Skvallertorget. De ansåg nämligen att den här platsen låg för långt ut på landet!

Matteus Kyrka, som invigdes 8 maj 1892 av biskop C.A. Cornelius, är uppförd i nygotisk stil och ritad av Helgo Zettervall, av dåtiden ansedd som landets främste arkitekt och företrädare för nygotikens tegelstensarkitektur. Han har ju bl.a. som bekant restaurerat och rekonstruerat flera av våra Domkyrkor här i landet.

Matteus Kyrka uppfördes också i tegel, men även det nya materialet cement fick en framträdande plats och användes i portaler, fönsteromfattningar, listverk och utsmyckningar. Det är en nygotisk treskeppig hallkyrka. Alla skeppen är ungefär lika höga. Den rymmer 1400 sittplatser. Tornet ligger i öster, långhus med utskjutande tvärskepp och ett smalare tresidigt avslutande kor finns i väster.

Exteriören är rikt artikulerad med bl.a. höga spetsbågiga fönster. Det 64 meter höga tornet, som f.ö. är Norrköpings högst belägna punkt, har i öster ett stort rosettfönster, en spetsig spira omgiven av fyra fialer (små torn) och krönt av ett kors. Tornet flankeras av två trapphus.

Kyrkans interiör domineras av det höga spetsbågiga tunnvalvet i mittskeppet.(17 meter högt). Det uppbäres av åtta par slipade pelare av granit med kapitäl av cement. Taken är rikt strukturerade genom listverk och passbågar. Läktarna har balustrader, som ursprungligen var öppna men som vid en restaurering 1927 försågs med fyllningar. I koret finns två stjärnvalv dekorerade med gyllene fyrpassblad mot en mörkblå fond.

Väggarna är genombrutna av sju stora gotiska fönster (9 meter höga) med glasmålningar med framställningar ur Matteus Evangelium. De är utförda av Tiroler Glasmalerei Innsbruck och visar från vänster: Jesu frestas, Jesus undervisar i templet, Jesus gripes. I mitten: Jesu uppståndelse. Till höger: Jesus döpes, Jesus välsigna barnen, Jesus i Getsemane. Bakom altaret finns en låg skärmvägg med ett par dörrar. Därbakom inrymdes ursprungligen sakristian, som numera är placerad i södra tvärskeppet.

Som förut nämnts restaurerades kyrkan 1927 och det skedde under ledning av arkitekt Erik Fant. Under senare år har vissa smärre förändringar skett under arkitekt Kurt von Schmalensees ledning, bl.a. skedde en ny färgsättning och ommålning 1965. Senast gjordes en renovering 1992 till Kyrkans 100-års jubileum.

Matteus kyrka

Antal platser: 1000

Parkeringsplats: Ja, kommunala parkeringplatser runt omkring

Handikappanpassad: Ja

Adress: Slottsgatan 157 (vid Folkparken)

Närmaste lokal: Matteussalen (Plankgatan 52, 40 platser) eller Olaisalen (Skolgatan 12, 100 platser)