Församlingar

Svenska kyrkan i Norrköping har fyra församlingar som alla har sin unika karaktär. Tillsammans skapar de en fantastisk enhet som utgör Norrköpings pastorat.

Borgs församling

Borgs församling sträcker sig från Vrinnevi i öster till Vånga i väster. Det är en mångfasetterad församling med gamla landsortskyrkor och moderna stadsdelskyrkor. De elva kyrkorummen i församlingen har var och en sin egen profil som påverkar när och hur de används.

Fokus är på en barnkör som uppträder i Ättetorpskyrkan. I framkant ser man publik i bänkarna i lite oskärpa.

Kolmårdens församling

Kolmårdens församling ligger i norra delen av Norrköpings pastorat. Här finns hela nio kyrkor. Det är en stor församling med många mötesplatser och stor bredd, men också fast förankrad i det lokala livet. Från körer och konserter till gudstjänster och själavårdande samtal. Från 1100-tals kyrkan i Östra Eneby där spårvagnen passerar till Kvarsebo kyrka långt ut i Kolmården, nära Bråvikens strand.

S:t Johannes församling

S:t Johannes församling ligger i den sydöstra delen av Norrköping och omfattar stadsdelarna Klingsberg, Ljura, Hageby, Navestad, Tingstad, Styrstad, Smedby, Rambodal och Brånnestad.

S:t Olofs församling

S:t Olofs församling är innerstadsförsamlingen i Norrköping och omfattar även stadsdelen Lindö.