Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrka-Polis i samverkan i Norrköping

Arbetet som polis innebär många gånger både inre och yttre press. En polispräst kan hjälpa till med samtal, stöd och finnas till som en extra medmänniska. Polisprästen i Norrköping går att nå dygnet runt vid akuta ärenden och finns på plats i polishuset på torsdagar (dagtid).

Arbetet som polis innebär många gånger både inre och yttre press

Det onormala blir lätt normalt om man är polis och blir en rutinuppgift bland andra. Att varje dag möta människors förtvivlan och rädsla, ilska och aggressioner, ställer stora krav. Ibland hinner det jobbiga i kapp livet och människan och påverkar arbete eller privatlivet. För att inte riskera att förlora sig själv eller sin medmänsklighet, krävs ibland reflektion och delande för att bearbeta sina erfarenheter. Samtal kan vara till hjälp. 

Alla kan prata med en präst

Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan för att prata med en präst, och det kostar ingenting. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation. Vid enskilda samtal har polisprästen total tystnadsplikt. Det innebär att prästen aldrig kan föra vidare det ni pratar om.

Polispräst i Norrköping

En polispräst har genomgått en särskild utbildning inom ramen för Kyrka-Polis. I utbildningen ingår grundläggande kunskaper inom polisens uppdrag och uppgifter, regelverk och organisation. Varje polispräst är säkerhetsklassad genom polismyndigheten. Polisprästen finns som stöd i din vardag.

Polisprästen i Norrköping heter Cecilia Ehlert Ankarstrand. Hon är präst i svenska kyrkan och har grundläggande behörighet i psykoterapi KBT. Det går att kontakta henne dygnet runt vid akuta situationer. Hon finns också på plats på polishuset i Norrköping torsdagar 08.00-16.30.

Vad kan en polispräst hjälpa till med?

  • att bistå polisen vid överlämnande av dödsbud och akut omhändertagande av anhöriga
  • att vara en extra medmänniska som möter människor med professionellt förhållningssätt i utsatta situationer
  • att vara ett stöd för polisanställda och anhöriga genom stödsamtal, avlastningssamtal eller själavård (både jobbrelaterade eller privata)
  • att erbjuda brottsofferstöd
  • att vara ett stöd vid händelser då vi samverkar för individers bästa, såsom större evenemang, studenter, insparkningar eller liknande
  • att leda handledande samtal för enskilda polisanställda eller i grupp
  • att präster och diakoner kan genomföra minnesstunder för polisanställda och vara ett stöd för drabbade anhöriga och arbetskamrater till anställda som avlidit
  • att hålla i fortbildningar och föreläsningar
präst samtalar med en polis.

Kyrka–Polis i samverkan

Svenska kyrkan finns med i en överenskommelse om samverkan mellan Polismyndigheten, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift. Med i samverkan finns också de fackliga organisationerna vid polisen: Polisförbundet och Statligt anställda, ST.

Om Svenska kyrkan i Norrköping

Ett gott liv för alla. Svenska kyrkan i Norrköping vill medverka till att Norrköping blir en bra plats att leva på, för alla. Vi vill vara där människor är.

Samtal och stöd i Norrköping

I Svenska kyrkan finns stöd och hjälp att finna i olika former. I bland annat samtal, i sorgen, på sjukhuset, på skola och universitet. Vi finns här.