Gravrättsinnehavare sökes

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp skyltar på vissa gravplatser där vi ber anhöriga/besökare att kontakta oss pga att vi söker aktuell gravrättsinnehavare.

 

Anledningen till detta är att före den 1 april 1991 fanns inga skyldigheter att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Många äldre gravplatser saknar uppgifter om aktuell innehavare.

Genom begravningslagen som trädde i kraft den 1 april 1991 infördes en anmälningsskyldighet för dödsboet. Endast den som är antecknad som gravrättsinnehavare har rätt att utöva gravrätten.

För att hålla gravregistret uppdaterat vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen.

Skylten kommer att vara uppsatt på gravplatsen i två år. Får vi ingen kontakt med anhöriga betraktas gravplatsen som återlämnad till huvudmannen enligt begravningslagen 7 kap. 19 §.

På följande kyrkogårdar har vi satt upp skyltar: