Styrstad kyrka

Styrstad kyrka, med sin rika historia, ligger fint belägen i Styrstad kyrkby med vacker omnejd och utsikt. Tel: 011-24 13 00

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE vid FÖRRÄTTNINGAR PÅ GRUND AV HÅRDARE RESTRIKTIONER

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya restriktioner från och med 24 november 2020 har Svenska kyrkan i Norrköping dop, vigslar och minnesstunder med max åtta personer, inklusive medverkande personal. På begravningsgudstjänster får deltagarantalet max vara 20 personer, exklusive medverkande personal.

Styrstad kyrka, med sannolika anor från 1100-talet, ligger vackert beläget på en höjd omgiven av slättland och en liten kyrkby. Den medeltida kyrkan revs 1782 med undantag för vissa murpartier som ingår i den nuvarande kyrkan som uppfördes 1782-1783. Kyrkan präglas ännu av 1780-talets byggnation och har inte undergått några större förändringar.

Vid en renovering 1895 byggdes dock bänkarna om och en ny altarring tillkom. Då målades också kyrkan om och fick nya fönster med järnspröjsar.

Styrstad kyrka fick huvudsakligen sitt nuvarande utseende vid en restaurering 1965 -1966 då bland annat det gamla golvet delvis ersattes med kalkstensplattor och koret omdisponerades med dopplats. Bänkarna under läktaren togs då också bort.

1986 inreddes utrymmet under läktaren och 2004 togs det murade altaret i koret bort och ersattes med ett löst altarbord.

Styrstad kyrka

Antal platser: 200

Parkeringsplats: Ja

Handikappanpassad: Ja

Adress: Styrstad kyrkby 10 605 92 Norrköping

Närmaste lokal: Styrstadgården som ligger på gångavstånd från Styrstads kyrka

KONTAKTA S:T JOHANNES FÖRSAMLING

 
E-post: stjohannes.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefon: 011-24 13 00

Församlingsexpeditionens telefon och besökstider:
Mån, ons, tors 09.00-12.00 och 13.00-15.00 (tisdagar och fredagar stängt)