Styrstad kyrka

Styrstad kyrka, med sin rika historia, ligger fint belägen i Styrstad kyrkby med vacker omnejd och utsikt. Tel: 011-24 13 00

Styrstad kyrka, med sannolika anor från 1100-talet, ligger vackert beläget på en höjd omgiven av slättland och en liten kyrkby. Den medeltida kyrkan revs 1782 med undantag för vissa murpartier som ingår i den nuvarande kyrkan som uppfördes 1782-1783. Kyrkan präglas ännu av 1780-talets byggnation och har inte undergått några större förändringar.

Vid en renovering 1895 byggdes dock bänkarna om och en ny altarring tillkom. Då målades också kyrkan om och fick nya fönster med järnspröjsar.

Styrstad kyrka fick huvudsakligen sitt nuvarande utseende vid en restaurering 1965 -1966 då bland annat det gamla golvet delvis ersattes med kalkstensplattor och koret omdisponerades med dopplats. Bänkarna under läktaren togs då också bort.

1986 inreddes utrymmet under läktaren och 2004 togs det murade altaret i koret bort och ersattes med ett löst altarbord.

Styrstad kyrka

Antal platser: 180

Parkeringsplats: Ja

Handikappanpassad: Ja

Adress: Styrstad kyrkby 10 605 92 Norrköping

Närmaste lokal: Styrstadgården som ligger på gångavstånd från Styrstads kyrka

Styrstadgården

Styrstadgården ligger vackert och naturnära beläggen vid Styrstad kyrka och Styrstad kyrkby, bara 10 min från Norrköping. Här finns fina lokaler för att samlas till livets olika händelser.