Matteus kyrkogård
Foto: Ingvar Anehed

Matteus begravningsplats

Matteus begravningsplats är belägen vid Folkparken. Den äldsta delen anlades redan 1811 och ligger på den södra sidan om gången till kapellet. En av gravarna från det året står kvar än idag. År 1847 byggdes begravningsplatsen ut på norra sidan om kapellet. Den tredje utbyggnaden gjordes 1885 bakom kapellet. 

Den som går runt på begravningsplatsen kan se skillnaderna mellan de olika delarna. Framför kapellet är gravstenarna större och de stora familjegravarna fler. Bakom kapellet står gravstenarna i små grupper.

Här sker gravsättning i kistgrav, urngrav, minneslund, askgravlund och askgravplats.

Här finns också den judiska begravningsplatsen, som tillkom 1782.