Borgs församlingsråd

Här hittar du mötesprotokoll och information om Borgs församlingsråd.

förtroendevalda i borgs församlingsråd

Ledamöter
Kay Andersson - ordförande
Anderz Grunnesjö
Axel Olofsson
Camilla Edoff
Elisabeth Broberg Wegefors
Eva Platin
Ida Andrae
Johannes Almborg 
Sara Wing 
Gunilla Lundgren

Ersättare

Gertrud Bard
Elvira Granberg
Mats Hultgren
Stig-Olof Ericsson
Michaela Forssander
Anne-Lie Nielsen