Borgs församlingsråd

Här hittar du mötesprotokoll och information om Borgs församlingsråd.

förtroendevalda i borgs församlingsråd

Ledamöter

Daniel Johansson - ordförande
Camilla Edoff   
Freddy Alm                  
Axel Olofsson              
Sara Andersson    
Helena Rosenqvist        
Gunilla Lundgren         
Johannes Almborg
Anita Gustavsson
Anneli Hagelberg         

Ersättare

Johanna Andersson
Ing-Marie Nilsson        
Jimmy Henriksson Trygg 
Ellen Andersson           
Lena Lindström

Datum för församlingsråd 2022

24 januari
14 februari
14 mars
11 april
9 maj
13 juni
5 september
3 oktober
7 november
5 december