Naturkyrkan i Kolmården

Naturkyrkan i Kolmården, tidigare Kolmårdskyrkan, invigdes den 8 juni 1980 av den dåvarande biskopen i Linköping, Ragnar Askmark. Kung Carl XVI Gustaf är kyrkans beskyddare och har vid ett flertal tillfällen besökt kyrkan. Tel: 011-24 12 00

Kyrkan är en unik företeelse i Kolmårdsskogarna. Den har skapats där för att ge djurparksbesökarna möjlighet till en stunds stillhet och andlig rekreation. Många väljer också att viga sig och/eller att döpa sina barn i kyrkan. 

Kyrkan är delvis insprängd i urberget. De andra väggarna består av sprängsten från olika byggplatser i djurparken. Varje sten i väggarna är olik den andra och skapar en annorlunda och unik miljö både för ögat och örat. Det ligger också en fin symbolik i kyrkoväggarna. Hela den kristna kyrkan i världen är en enda enhet som består av många, många människor, alla olika varandra. Så kan man säga att väggarna representerar kyrkan i världen och de olika stenarna de olika människorna.

Naturkyrkan i Kolmården är en helig plats, skapad för eftertanke, ödmjukhet och bön. Kyrkan inbjuder till lugn och ro, till en stunds eftertänksamhet tillsammans med något kärt eller värdefullt minne.

På vänstra sidan i kyrkorummet sticker en stor del av berget upp som en stor sten. Den symboliserar Bibelns ord: "Gud är den klippa, på vilken du ska bygga din tro". Klippan kan också symbolisera evangelisten Petrus, då hans namn betyder just "klippa".