Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60242 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon:+46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för dig som är patient eller anhörig, men även för dig som har ditt dagliga arbete på Vrinnevisjukhuset.

Sjukhuskyrkans personal är liksom all personal på sjukhuset bunden av tystnadsplikt/sekretess. Inga journaler förs över samtalen med dem som besöker oss.

Sjukhuskyrkan på Vrinnevisjukhuset:

•erbjuder stöd, själavård och enskilda samtal.
•ordnar regelbundna gudstjänster, andakter och musikprogram.
•erbjuder enskild nattvard.
•förmedlar kontakt med hemförsamlingar och företrädare för andra religioner.
•medverkar i utbildningssammanhang och personalgrupper/anhöriggrupper.
•arbetar med LEVA VIDARE – grupper för dig som har förlorat små barn eller för dig som har förlorat någon vuxen genom suicid.

Har du frågor ta kontakt med oss.

Kris och jobbiga situationer

Kris innebär reaktioner på en livssituation där våra tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att kunna hantera situationen. När man hamnar i kris är det inte ovanligt att man känner vanmakt. När något känns jobbigt är du alltid välkommen att prata med oss.

När någon dör

I samband med att någon dör kan det kännas bra att få tala med någon. Vi i Sjukhuskyrkan har erfarenhet av sorg och avsked. Att ta farväl av den döde på sjukhuset gör dödsfallet mer verkligt. En avskedsstund kan hållas antingen på rummet där den döde vårdats eller i ett rum för avsked. Avskedsrum finns på akuten, IVA och bårhuset.

En arbetsplatskyrka

Vi finns tillgängliga på sjukhuset dagtid och kan vara ett stöd och en samtalspartner för anställda på sjukhuset. Vi deltar i Regionens krisstödsarbete.

Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan

Eva Gudmundson

Eva Gudmundson

Svenska kyrkan i Norrköping

Sjukhuskyrkan, Pastor anställd av frikyrkorna

Helena Larsson, Borgs församling

Helena Larsson, Borgs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Sjukhuskyrkan, Kantor

Leena-Kaisa Wassberg, Borgs församling

Leena-Kaisa Wassberg, Borgs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Sjukhuskyrkan, Diakon

Eva Williams, Borgs församling

Eva Williams, Borgs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Präst, Sjukhuskyrkan

Vill du vara gudstjänstvärd på vrinnevisjukhuset?

Vill du vara gudstjänstvärd på Vrinnevisjukhuset?

Sjukhuskyrkan söker dig!

Du kan göra en viktig insats! Som att hämta patienter, i rullstol eller i säng, från avdelningarna eller hjälpa till vid gudstjänsten. Du är gudstjänstvärd var 5. vecka torsdagar kl. 15.30.

Vill du veta mer?
Ring sjukhuspräst
Eva Williams
011-24 11 35