Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för dig som är patient eller anhörig, men även för dig som har ditt dagliga arbete på Vrinnevisjukhuset.

Sjukhuskyrkans personal är liksom all personal på sjukhuset bunden av tystnadsplikt/sekretess. Inga journaler förs över samtalen med dem som besöker oss.

Sjukhuskyrkan på Vrinnevisjukhuset:

•erbjuder stöd, själavård och enskilda samtal.

•ordnar gudstjänster, andakter och musikprogram.

•har morgonbön i Stillhetens rum torsdagar kl. 08.30

•erbjuder enskild nattvard.

•förmedlar kontakt med hemförsamlingar och företrädare för andra religioner.

•medverkar i utbildningssammanhang och personalgrupper/anhöriggrupper.

Läs mer www.sjukhuskyrkan.se

Har du frågor ta kontakt med oss.

Kris och jobbiga situationer

Kris innebär reaktioner på en livssituation där våra tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att kunna hantera situationen. När man hamnar i kris är det inte ovanligt att man känner vanmakt. När något känns jobbigt är du alltid välkommen att prata med oss.

När någon dör

I samband med att någon dör kan det kännas bra att få tala med någon. Vi i Sjukhuskyrkan har erfarenhet av sorg och avsked. Att ta farväl av den döde på sjukhuset gör dödsfallet mer verkligt. En avskedsstund kan hållas antingen på rummet där den döde vårdats eller i ett rum för avsked. Avskedsrum finns på akuten, IVA och bårhuset.

En arbetsplatskyrka

Vi finns tillgängliga på sjukhuset dagtid och kan vara ett stöd och en samtalspartner för anställda på sjukhuset. Vi deltar i Regionens krisstödsarbete.

Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan

    Vikarier i Sjukhuskyrkan