Någon håller en hand i sina vid en sjukhussäng.
Foto: Kristin Lidell

Sjukhuskyrkan i Norrköping

Sjukhuskyrkan är till för dig som är patient eller anhörig, men även för dig som har ditt dagliga arbete på Vrinnevisjukhuset.

Sjukhuskyrkans personal är liksom all personal på sjukhuset bunden av tystnadsplikt/sekretess. Inga journaler förs över samtalen med dem som besöker oss.

Sjukhuskyrkan på Vrinnevisjukhuset:

 • erbjuder stöd, själavård och enskilda samtal.
 • ordnar meditation, andakter och musikprogram.
 • har vandrande morgonböner på torsdagar. Vi startar kl. 08.30 utanför Lila porten och går sedan en liten runda i Vrinneviskogen. Välkommen att vara med!
 • erbjuder enskild nattvard.
 • förmedlar kontakt med hemförsamlingar och företrädare för andra religioner.
 • medverkar i utbildningssammanhang och personalgrupper/anhöriggrupper.
 • Läs mer om vår verksamhet på Sjukhuskyrkans webbplats.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med oss!

Kris och jobbiga situationer

Kris innebär reaktioner på en livssituation där våra tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att kunna hantera situationen. När man hamnar i kris är det inte ovanligt att man känner vanmakt. När något känns jobbigt är du alltid välkommen att prata med oss.

När någon dör

I samband med att någon dör kan det kännas bra att få tala med någon. Vi i Sjukhuskyrkan har erfarenhet av sorg och avsked. Att ta farväl av den döde på sjukhuset gör dödsfallet mer verkligt. En avskedsstund kan hållas antingen på rummet där den döde vårdats eller i ett rum för avsked. Avskedsrum finns på akuten, IVA och bårhuset.

En arbetsplatskyrka

Vi finns tillgängliga på sjukhuset dagtid och kan vara ett stöd och en samtalspartner för anställda på sjukhuset. Vi deltar i Regionens krisstödsarbete.

Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan

  Första hjälpen vid sorg

  Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat tankar och konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

  Till vänster syns en vas med röda tulpaner. Vasen är ljusblå och genomskinlig. I bakgrunden till höger syns konturerna av en kalk, ett träkors och ett par levande taizéljus.

  Sjukhuskyrkan

  Läs mer om Sjukhuskyrkans arbete på Sjukhuskyrkans webbplats.