Södra begravningsplatsen
Foto: Ingvar Anehed

Södra begravningsplatsen

Södra begravningsplatsen är en grön oas mitt i staden. Begravningsplatsen invigdes 1814 och utökades 1857 åt söder där kapellet ligger. Den delen var tänkt åt dem som köpte sina gravar, vilket bara ca 10 % av befolkningen gjorde.

Går man runt på begravningsplatsen kan man se tydliga skillnader mellan de köpta gravarna och de som inte kostade något. De fina och pampiga gravstenarna ligger alla på norrsidan och de mer anspråkslösa ligger vid kapellet. En gravplats kostade i mitten av 1800-talet 75-100 riksdaler och den som vill ha en av de allra finaste platserna fick betala det dubbla.

Här sker gravsättning i kistgrav, urngrav och askgravlund.

Adress: Södra kyrkogården, Trozelligatan

Vägbeskrivning: Google maps