Kyrkoråd

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige och är styrelse i Norrköpings pastorat. De bereder ärenden till kyrkofullmäktige.

Förtroendevalda i kyrkorådet i norrköpings pastorat

Kyrkorådets presidium
Kyrkorådets presidium Foto: Malin Singelsö
Kyrkorådet i Svenska kyrkan i Norrköping
Kyrkorådet i Svenska kyrkan i Norrköping Foto: Malin Singelsö

 

Ordinarie
Anne Olofsson- ordförande, 076-128 11 44
Börje Forsling - 1:e Vice ordförande
Ingrid Cassel - 2:e Vice ordförande
Anne-Lie Nielsen            
Kurt Willner            
Daniel Johansson            
Tomas Kjellgren            
Mona Olsson            
Roger Sandström            
Marianne Visti
Thomas Wärfman - kyrkoherde

Ersättare
Ann-Sofie Gredelius  
Lars-Ove Nöjd                      
Ilka Mårtensson            
Christina Blomqvist            
Kay Andersson
Anderz Grunnesjö


Insynsplats
Hildegard Jarskog

 

Sekreterare
Camilla Ruben, kanslichef

 

Sammanträdesdatum
2020-01-29
2020-02-26
2020-03-25
2020-04-29
2020-05-27
2020-06-17
2020-08-26
2020-09-23
2020-10-21
2020-11-18
2020-12-16