Kyrkoråd

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige och är styrelse i Norrköpings pastorat. De bereder ärenden till kyrkofullmäktige.

Förtroendevalda i kyrkorådet i norrköpings pastorat

Ordinarie ledamöter

Anne Olofsson - Ordförande  Telefon: 076-128 11 44          
Anne-Lie Nielsen 1:e vice ordförande
Ingrid Cassel - 2:e vice ordförande           
Anderz Grunnesjö
Michael Hörnquist
Freddy Alm
Börje Forsling
Mona Olsson
Roger Sandström
Marianne Visti
Kyrkoherde Katarina Wändahl

Ersättare

Ilka Mårtensson
Daniel Johansson
Lena Wass           
Joel Brånäs
Kay Andersson
Madeleine Fontler

Sekreterare

Anders Carlsson, tf Kanslichef

Kyrkorådet sammanträder följande datum 2022

19 januari                       
2 mars
30 mars
20 april
25 maj
22 juni
1 september
28 september
19 oktober
23 november
14 december