Gravljus på granris som lagts på marken.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Aktuellt

Här hittar du information om vad som är på gång på våra kyrkogårdar

Instagram

Följ vårt dagliga arbete med att förvalta våra 23 kyrkogårdar på Instagram. (kyrkogardsforvaltningen_nkpg)

DIGITALA VANDRINGAR

Nu har Norrköpings pastorat tagit fram digitala vandringar där du som vill enkelt ska kunna läsa om vår kyrkor och kyrkogårdar. Vandringarna går att komma åt både via webbläsaren, i mobilen och via appen Kyrkguiden.

Länk: Digitala vandringar

FAKTURAUTSKICK FÖR ÅRETS GRAVSKÖTSEL OCH PLANTERINGAR

Norrköpings kyrkogårdsförvaltning skickar varje år i februari ut en faktura för gravskötsel och planteringar. Fakturan går ut till de kunder som tidigare nyttjat dessa tjänster.
Fakturan betalas i förskott och är därför ett erbjudande. Avgift för gravskötsel avser skötselperioden maj-september. Betalas inte fakturan förutsätts att man själv har för avsikt att sköta graven.

SKÖTSELERBJUDANDEN FRÅN PRIVATA AKTÖRER

Kyrkogårdsförvaltningen har fått reda på att privata aktörer skickar ut erbjudanden angående stentvätt till många av våra gravrättsinnehavare. 
Kyrkogårdsförvaltningen vill därför förtydliga att du som gravrättsinnehavare själv har rätt att bestämma om du vill anlita kyrkogårdsförvaltningen eller ett privat företag för tjänster så som stentvätt avseende din gravvård.

Kyrkogårdsförvaltningen vill även uppmärksamma dig som är gravrättsinnehavare på att de skötselerbjudanden som kommer från förvaltningen till skillnad från de som kommer från privata aktörer alltid har Svenska kyrkans logotyp.

Vi vill också förtydliga att Norrköpings kyrkogårdsförvaltningen inte har något samarbete eller samröre med privata aktörer gällande tjänster, så som exempelvis stentvätt, avseende gravvårdar. 

SVENSKA GRAVAR

Nu är vi anslutna till SvenskaGravar som är en söktjänst för sökning av gravsatta. Det är en kostnadsfri tjänst där allmänheten har tillgång till att söka information om gravar och gravsatta, med även en möjlighet att se en kartbild över gravplatsens placering.
SvenskaGravar hitta du på www.svenskagravar.se

KYRKOVARAVET

Till Alla helgons dag år 2019 lanserade Norrköpings Pastorat appen Kyrkovarvet. En app som ger dig guidning i Norrköpings kyrkor och kyrkogårdar. Först ut är S:t Olai kyrka och krematorielundens begravningsplats.
För mer information: Kyrkovarvet

PÅ GÅNG-BLADET

Kyrkogårdsförvaltningen finns nu med i månadsbladet På gång, som innehåller information om kyrkans aktiviteter. Kyrkogårdsförvaltningen kommer att informera om vårt arbete på våra kyrkogårdar. 

Länk till: Kalender-Vad händer i kyrkan
Mer information och möjlighet att ladda ner På gång-bladet.

BÖCKER OM KREMATORIET

  • En fotobok som dokumenterar processen under renoveringen av krematoriet, med foto av Sofia Andersson och layout av Annelie Tollerå.

  • Till krematoriets 80-års jubileum år 2018 togs en bok om Norrköpings krematorium fram i samarbete med Norrköpingshistoriken Kar Magnus Peurell. I boken får vi följa med i de förvecklingar och turer som leder till att krematoriet kan byggas och invigas år 1938.

Böckerna går att köpa för 80 kr/st genom att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.
Kontakta oss!

Foto: Leena Määttä

VI SÖKER GRAVRÄTTSINNEHAVARE

Kyrkogårdsförvaltningen sätter upp skyltar på gravplatser där vi ber anhöriga eller besökare att kontakta oss pga att vi söker aktuell gravrättsinnehavare. När vi har skyltat har vi gjort efterforskningar så långt som möjligt men inte lyckats hitta nån kontakt att skicka brev till.

För att hålla gravböckerna uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen. Skylten kommer att var uppsatt på gravplatsen i två år. Får vi ingen kontakt betraktas gravplatsen som återlämnad till huvudmannen.

Läs mer här om vilka kyrkogårdar vi söker gravrättsinnehavare på.

SÄKERHETSKONTROLL AV GRAVVÅRD

Vi fortsätter vår säkerhetkontroll av gravvårdar och gravstenssäkring på våra kyrkogårdar som påbörjades 8 november 2011. Arbetssättet är att provdra 35 kg med en fjädervåg, de gravvårdar som inte klarar testet kommer att säkras tillfälligt för att undvika olyckor. Med tillfälligt menas 2 år, efter det kan gravvården komma att tas bort. 

Gravrättsinnehavaren kontaktas med förslag på åtgärder samt prisuppgift. Enligt Begravningslagen är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravvården sitter fast och är säker.