Meny

Aktuellt

Här hittar du information om vad som är på gång på våra kyrkogårdar

Instagram

Följ vårt dagliga arbete med att förvalta våra 23 kyrkogårdar på Instagram. (kyrkogardsforvaltningen_nkpg)

____________________________________________________________

NORRKÖPINGS KREMATORIUM

Från och med den 14 september stänger vi krematoriet för renovering och ombyggnad. Alla kremationer kommer att utföras i Linköping. Övrig verksamhet som kylrum och in- och utlämningar är flyttad till Norra begravningsplatsen, Krematorievägen 2.

Även Himmelstalunds och S:t Olofs kapell är stängda, vi hänvisa till de övriga kapell och kyrkor som finns att tillgå.

___________________________________________________________

INFORMATIONSKVÄLLAR FÖR ALLMÄNHETEN 2019/2020

Under hösten och vinter bjöd kyrkogårdsförvaltningen in allmänheten till tre informationskvällar kring ämnet döden. Vilket var mycket uppskattat och med många frågerställningar från åhörarna. Tanken med informationskvällarna är att skapa en trygghet inför döden. 

Vi började med temat ”Vad händer när jag dör” , där representater från kyrkogårdsförvaltning, kommunen och sjukhuskyrkan berättade om de praktiska moment som sker från dödsfall till gravsättning.

Andra tillfället var temat ”Tro som formar döden” där representanter från olika trossamfund deltog och berättade om deras seder kring död och begravning. Det tredje tillfället handlade om temat ”Döden och juridiken” , Per Westergren auktoriserad boutredare berättade om arvsrätt och arvsordning.

____________________________________________________________

SVENSKA GRAVAR

Nu är vi anslutna till SvenskaGravar som är en söktjänst för sökning av gravsatta. Det är en kostnadsfri tjänst där allmänheten har tillgång till att söka information om gravar och gravsatta, med även en möjlighet att se en kartbild över gravplatsens placering. SvenskaGravar hitta du på www.svenskagravar.se

____________________________________________________________

KYRKOVARAVET

Till Alla helgons dag lanserade Norrköpings Pastorat appen Kyrkovarvet. En app som ger dig guidning i Norrköpings kyrkor och kyrkogårdar. Först ut är S:t Olai kyrka och krematorielundens begravningsplats. Läs mer här: Kyrkovarvet

____________________________________________________________

PÅ GÅNG-BLADET

Kyrkogårdsförvaltningen finns nu med i månadsbladet På gång, som innehåller information om kyrkans aktiviteter. Kyrkogårdsförvaltningen kommer att informera om vårt arbete på våra kyrkogårdar. 

Länk till: Kalender-Vad händer i kyrkan
Mer information och möjlighet att ladda ner På gång-bladet.
____________________________________________________________

BOK OM KREMATORIET

Till krematoriets 80-års jubileum år 2018 togs en bok om Norrköpings krematorium fram i samarbete med Norrköpingshistoriken Kar Magnus Peurell. I boken får vi följa med i de förvecklingar och turer som leder till att krematoriet kan byggas och invigas år 1938. Boken går att köpa för 80 kr genom att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Kontakta oss!

________________________________________________________________

BLOMSTERHINKAR

Norrköpings kyrkogårdsförvaltning har ett överskott av blomsterhinkar. Det är hinkar som används för transport av blommor till begravningar. I dagsläget går hinkarna som brännbart avfall vilket naturligtvist inte är bra ur miljösynpunkt. Norrköpings kyrkogårdsförvaltning är ute efter att hitta ett långsiktigt samarbete med några personer/företag som kan tänka sig att ta emot hinkarna för återanvändning av något slag.

Vid intresse, hör av dig till Elin Nyling på 011-24 15 03 eller elin.nyling@svenskakyrkan.se

____________________________________________________________

VI SÖKER GRAVRÄTTSINNEHAVARE

Kyrkogårdsförvaltningen sätter upp skyltar på gravplatser där vi ber anhöriga eller besökare att kontakta oss pga att vi söker aktuell gravrättsinnehavare. När vi har skyltat har vi gjort efterforskningar så långt som möjligt men inte lyckats hitta nån kontakt att skicka brev till.

För att hålla gravböckerna uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen. Skylten kommer att var uppsatt på gravplatsen i två år. Får vi ingen kontakt betraktas gravplatsen som återlämnad till huvudmannen.

Läs mer här om vilka kyrkogårdar vi söker gravrättsinnehavare på.

____________________________________________________________

SÄKERHETSKONTROLL AV GRAVVÅRD

Vi fortsätter vår säkerhetkontroll av gravvårdar och gravstenssäkring på våra kyrkogårdar som påbörjades 8 november 2011. Arbetssättet är att provdra 35 kg med en fjädervåg, de gravvårdar som inte klarar testet kommer att säkras tillfälligt för att undvika olyckor. Med tillfälligt menas 2 år, efter det kan gravvården komma att tas bort. 

Gravrättsinnehavaren kontaktas med förslag på åtgärder samt prisuppgift. Enligt Begravningslagen är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravvården sitter fast och är säker.

____________________________________________________________

RENOVERING AV GJUTJÄRNS- OCH SMIDESSTAKET

Ungefär 40-50 stycken gjutjärns- och smidesstaket kommer att renoveras kontinuerligt under fler år framöver. Varav det flesta finns på Matteus kyrkogård.

____________________________________________________________