Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60242 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon:+46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Aktuellt

Här hittar du information om vad som är på gång på våra kyrkogårdar

Instagram

Följ vårt dagliga arbete med att förvalta våra 23 kyrkogårdar på Instagram. (kyrkogardsforvaltningen_nkpg)

____________________________________________________________


PÅ GÅNG-BLADET

Kyrkogårdsförvaltningen finns nu med i månadsbladet På gång, som innehåller information om kyrkans aktiviteter. Kyrkogårdsförvaltningen kommer att informera om vårt arbete på våra kyrkogårdar. 

Ladda ner: Maj, Juni-Augusti, September

Länk till: På gång
____________________________________________________________

HÖSTPLANTERING 2019

Under månadsskiftet september-oktober börjar vi ta bort all sommarplantering på de gravplatser med betald skötsel.

I början av oktober börjar vi plantera ljung på de gravplatser som har beställt höstplantering.

____________________________________________________________

DIGITAL KYRKOGÅRDSVANDRING

Kyrkogårdsförvaltningen arbetar med en interaktiv upplevelse för krematorieområdet - en digital kyrkogårdsförvaltning.

Har du tips på intressanta platser inom krematorielunden att berätta om?
Det kan vara gravvårdar, gravsatta personer eller övrigt av historiskt intresse.

Kontakta Elin Nyling på 011-24 15 03 eller elin.nyling@svenskakyrkan.se

____________________________________________________________

BLOMSTERHINKAR

Norrköpings kyrkogårdsförvaltning har ett överskott av blomsterhinkar. Det är hinkar som används för transport av blommor till begravningar. I dagsläget går hinkarna som brännbart avfall vilket naturligtvist inte är bra ur miljösynpunkt. Norrköpings kyrkogårdsförvaltning är ute efter att hitta ett långsiktigt samarbete med några personer/företag som kan tänka sig att ta emot hinkarna för återanvändning av något slag.

Vid intresse, hör av dig till Elin Nyling på 011-24 15 03 eller elin.nyling@svenskakyrkan.se

____________________________________________________________

NY BESÖKSADRESS TILL KYRKOGÅRDSADMINSTRATIONEN

Under år 2019 kommer våra lokaler i Kyrkans Hus på Nya Rådstugugatan att renoveras. Det innebär att administrationen flytta till Klockargården i Borgs församling i Klockaretorpet den 19 december. Vår nya besöksadress blir Wilhelm Wibergs gata 176, 603 77 Norrköping.

____________________________________________________________

OMBYGGNATION PÅ S:T JOHANNES KYRKOGÅRD

Renovering och utbyggnation av kyrkogårdens lokaler på S:t Johannes kyrkogård har startat. Bygget beräknas ta ett år och ska vara klart hösten 2019. Läs mer här om Ombyggnationen

____________________________________________________________

NY BROSCHYR

Lästips: En levande kyrkogård

____________________________________________________________

NYA ASKGRAVLUNDAR OCH ASKGRAVPLATSER

Nu är våra nya askgravlundar och askgravplatser i Krokek och Tingstad klara för gravsättning.
Läs mer under fliken Gravplats.

____________________________________________________________

VI SÖKER GRAVRÄTTSINNEHAVARE

Kyrkogårdsförvaltningen kommer att sätta upp skyltar på gravplatser där vi ber anhöriga/besökare att kontakta oss pga att vi söker aktuell gravrättsinnehavare. När vi har skyltat har vi gjort efterforskningar så långt som möjligt men inte lyckats hitta nån kontakt.

För att hålla gravböckerna uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen. Skylten kommer att var uppsatt på gravplatsen i två år. Får vi ingen kontakt med anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till huvudmannen.

Läs mer här om vilka kyrkogårdar vi söker gravrättsinnehavare på.

____________________________________________________________

SÄKERHETSKONTROLL AV GRAVVÅRD

Vi fortsätter vår säkerhetkontroll av gravvårdar och gravstenssäkring på våra kyrkogårdar som påbörjades 8 november 2011. Arbetssättet är att provdra 35 kg med en fjädervåg, de gravvårdar som inte klarar testet kommer att säkras tillfälligt för att undvika olyckor. Med tillfälligt menas 2 år, efter det kan gravvården komma att tas bort. 

Gravrättsinnehavaren kontaktas med förslag på åtgärder samt prisuppgift. Enligt Begravningslagen är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravvården sitter fast och är säker.

____________________________________________________________

NYA RUTINER VID UTLÄGGNING AV BLOMMOR EFTER CEREMONIN I KREMATORIET

Efter ceremonin i S:t Olofs kapell läggs blommorna ut på torget utanför kapellet. Är ceremonin i Himmelstalunds kapell läggs blommorna ut som vanligt på utställningen. Blommorna ligger kvar i 5 dagar på respektive plats.

____________________________________________________________

RENOVERING AV GJUTJÄRNS- OCH SMIDESSTAKET

Ungefär 40-50 stycken gjutjärns- och smidesstaket kommer att renoveras kontinuerligt under fler år framöver. Varav det flesta finns på Matteus kyrkogård.

____________________________________________________________