Aktuellt

Här hittar du information om vad som är på gång på våra kyrkogårdar

Instagram

Följ vårt dagliga arbete med att förvalta våra 23 kyrkogårdar på Instagram. (kyrkogardsforvaltningen_nkpg)

____________________________________________________________

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE VID FÖRRÄTTNINGAR PÅ GRUND AV HÅRDARE RESTRIKTIONER

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya restriktioner från och med 24 november 2020 har Svenska kyrkan i Norrköping dop, vigslar och minnesstunder med max åtta personer, inklusive medverkande personal. På begravningsgudstjänster får deltagarantalet max vara 20 personer, exklusive medverkande personal.

____________________________________________________________

LYSSNA PÅ PODDEN ”KYRKANS KULTURARV”

Krematorieföreståndaren Carolina Tilijander medverkarde 29 oktober. Hon tycker att dagens moderna människa har byggt upp en distans till döden, som hon gärna vill medverka till att minska.

Följ länken och lyssna: Kyrkans kulturarv

____________________________________________________________

KONTROLL AV GRAVVÅRDAR PÅ KROKEK OCH KVARSEBO KYRKOGÅRD

Vecka 45 börjar förvaltningen kontrollen. Syftet är att säkerställa att gravstenarna är säkra för både besökare och anställda. 

Mer info (pdf)

____________________________________________________________

NORRKÖPINGS KREMATORIUM

Under hösten år 2020 stängs kremtoriet ner för renovering. Ett nytt kylrum har iordningställts på Norra begravningsplatsen (Krematorievägen 2), där finns också urnförvaring och personal på plats för att hjälpa anhöriga vid hämtning av urnor till gravsättning.

Kremationerna sker i Linköping under renoveringen, och allt arbete med transporter sköts på ett värdigt sätt av kyrkogårdsförvaltningens egen personal.

Himmelstalunds kapell och S:t Olofs kapell hålls stängda under renoveringen, vi hänvisar till de övriga kapell och kyrkor som finns att tillgå. Byggstarten är planerad till oktober år 2020. 

___________________________________________________________

INFORMATIONSKVÄLLAR FÖR ALLMÄNHETEN 2019/2020

Under hösten och vinter bjöd kyrkogårdsförvaltningen in allmänheten till tre informationskvällar kring ämnet döden. Vilket var mycket uppskattat och med många frågerställningar från åhörarna. Tanken med informationskvällarna är att skapa en trygghet inför döden. 

Vi började med temat ”Vad händer när jag dör” , där representater från kyrkogårdsförvaltning, kommunen och sjukhuskyrkan berättade om de praktiska moment som sker från dödsfall till gravsättning.

Andra tillfället var temat ”Tro som formar döden” där representanter från olika trossamfund deltog och berättade om deras seder kring död och begravning. Det tredje tillfället handlade om temat ”Döden och juridiken” , Per Westergren auktoriserad boutredare berättade om arvsrätt och arvsordning.

____________________________________________________________

SVENSKA GRAVAR

Nu är vi anslutna till SvenskaGravar som är en söktjänst för sökning av gravsatta. Det är en kostnadsfri tjänst där allmänheten har tillgång till att söka information om gravar och gravsatta, med även en möjlighet att se en kartbild över gravplatsens placering.
SvenskaGravar hitta du på www.svenskagravar.se

____________________________________________________________

KYRKOVARAVET

Till Alla helgons dag år 2019 lanserade Norrköpings Pastorat appen Kyrkovarvet. En app som ger dig guidning i Norrköpings kyrkor och kyrkogårdar. Först ut är S:t Olai kyrka och krematorielundens begravningsplats.
För mer information: Kyrkovarvet

____________________________________________________________

PÅ GÅNG-BLADET

Kyrkogårdsförvaltningen finns nu med i månadsbladet På gång, som innehåller information om kyrkans aktiviteter. Kyrkogårdsförvaltningen kommer att informera om vårt arbete på våra kyrkogårdar. 

Länk till: Kalender-Vad händer i kyrkan
Mer information och möjlighet att ladda ner På gång-bladet.
____________________________________________________________

BOK OM KREMATORIET

Till krematoriets 80-års jubileum år 2018 togs en bok om Norrköpings krematorium fram i samarbete med Norrköpingshistoriken Kar Magnus Peurell. I boken får vi följa med i de förvecklingar och turer som leder till att krematoriet kan byggas och invigas år 1938. Boken går att köpa för 80 kr genom att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Kontakta oss!

________________________________________________________________

VI SÖKER GRAVRÄTTSINNEHAVARE

Kyrkogårdsförvaltningen sätter upp skyltar på gravplatser där vi ber anhöriga eller besökare att kontakta oss pga att vi söker aktuell gravrättsinnehavare. När vi har skyltat har vi gjort efterforskningar så långt som möjligt men inte lyckats hitta nån kontakt att skicka brev till.

För att hålla gravböckerna uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen. Skylten kommer att var uppsatt på gravplatsen i två år. Får vi ingen kontakt betraktas gravplatsen som återlämnad till huvudmannen.

Läs mer här om vilka kyrkogårdar vi söker gravrättsinnehavare på.

____________________________________________________________

SÄKERHETSKONTROLL AV GRAVVÅRD

Vi fortsätter vår säkerhetkontroll av gravvårdar och gravstenssäkring på våra kyrkogårdar som påbörjades 8 november 2011. Arbetssättet är att provdra 35 kg med en fjädervåg, de gravvårdar som inte klarar testet kommer att säkras tillfälligt för att undvika olyckor. Med tillfälligt menas 2 år, efter det kan gravvården komma att tas bort. 

Gravrättsinnehavaren kontaktas med förslag på åtgärder samt prisuppgift. Enligt Begravningslagen är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravvården sitter fast och är säker.

____________________________________________________________

RENOVERING AV GJUTJÄRNS- OCH SMIDESSTAKET

Ungefär 40-50 stycken gjutjärns- och smidesstaket kommer att renoveras kontinuerligt under fler år framöver. Varav det flesta finns på Matteus kyrkogård.

____________________________________________________________