Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60242 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon:+46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Aktuellt

Här hittar du information om vad som är på gång på våra kyrkogårdar

Instagram

Följ vårt dagliga arbete med att förvalta våra 23 kyrkogårdar på Instagram. (kyrkogardsforvaltningen_nkpg)

____________________________________________________________

INFORMATIONSKVÄLLAR FÖR ALLMÄNHETEN

Under hösten och vinter bjuder kyrkogårdsförvaltningen in allmänheten till tre informationskvällar kring ämnet döden. 

Informationskvällarna kommer att var i Östra Eneby församlingshem kl 18.00 med olika teman. Vi bjuder på fika.

Tisdag den 15 oktober - ”Vad händer när jag dör”

Tisdag den 12 november - ”Tro som formar döden”
Hur tänker man på död och begravning i olika religioner och trossamfund?
Maria Bard, samordnare för Svenska kyrkans interreligiösa arbete leder samtalet. Representanter för Norrköpings olika trossamfund finns på plats. 

Tisdag den 4 februari - ”Döden och juridiken”

Direkt efter informationen finns möjligheten att ställa frågor.
____________________________________________________________

SVENSKA GRAVAR

Nu är vi anslutna till SvenskaGravar som är en söktjänst för sökning av gravsatta. Det är en kostandfri tjänst där allmänheten har tillgång till att söka information om gravar och gravsatta, med även en möjlighet att se en kartbild över gravplatsens placering. SvenskaGravar hitta du på www.svenskagravar.se

____________________________________________________________

KYRKOVARAVET

Till Alla helgons dag lanserar Norrköpings Pastorat appen Kyrkovarvet. En app som man kan gå en digital vandring på Krematorielundens begravningsplast. Det går också att läsa om krematoriebyggnaden, minneslunden, pestgravarna och om olika personer som finns gravsatta på begravningsplatsen. Läs mer här: Kyrkovarvet

____________________________________________________________

PÅ GÅNG-BLADET

Kyrkogårdsförvaltningen finns nu med i månadsbladet På gång, som innehåller information om kyrkans aktiviteter. Kyrkogårdsförvaltningen kommer att informera om vårt arbete på våra kyrkogårdar. 

Ladda ner: Maj, Juni-Augusti, September, Oktober, November

Länk till: På gång
____________________________________________________________

BLOMSTERHINKAR

Norrköpings kyrkogårdsförvaltning har ett överskott av blomsterhinkar. Det är hinkar som används för transport av blommor till begravningar. I dagsläget går hinkarna som brännbart avfall vilket naturligtvist inte är bra ur miljösynpunkt. Norrköpings kyrkogårdsförvaltning är ute efter att hitta ett långsiktigt samarbete med några personer/företag som kan tänka sig att ta emot hinkarna för återanvändning av något slag.

Vid intresse, hör av dig till Elin Nyling på 011-24 15 03 eller elin.nyling@svenskakyrkan.se

____________________________________________________________

NY BESÖKSADRESS TILL KYRKOGÅRDSADMINSTRATIONEN

Under år 2019 kommer våra lokaler i Kyrkans Hus på Nya Rådstugugatan att renoveras. Det innebär att administrationen flytta till Klockargården i Borgs församling i Klockaretorpet den 19 december. Vår nya besöksadress blir Wilhelm Wibergs gata 176, 603 77 Norrköping.

____________________________________________________________

NY BROSCHYR

Lästips: En levande kyrkogård

____________________________________________________________

VI SÖKER GRAVRÄTTSINNEHAVARE

Kyrkogårdsförvaltningen kommer att sätta upp skyltar på gravplatser där vi ber anhöriga/besökare att kontakta oss pga att vi söker aktuell gravrättsinnehavare. När vi har skyltat har vi gjort efterforskningar så långt som möjligt men inte lyckats hitta nån kontakt.

För att hålla gravböckerna uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen. Skylten kommer att var uppsatt på gravplatsen i två år. Får vi ingen kontakt med anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till huvudmannen.

Läs mer här om vilka kyrkogårdar vi söker gravrättsinnehavare på.

____________________________________________________________

SÄKERHETSKONTROLL AV GRAVVÅRD

Vi fortsätter vår säkerhetkontroll av gravvårdar och gravstenssäkring på våra kyrkogårdar som påbörjades 8 november 2011. Arbetssättet är att provdra 35 kg med en fjädervåg, de gravvårdar som inte klarar testet kommer att säkras tillfälligt för att undvika olyckor. Med tillfälligt menas 2 år, efter det kan gravvården komma att tas bort. 

Gravrättsinnehavaren kontaktas med förslag på åtgärder samt prisuppgift. Enligt Begravningslagen är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravvården sitter fast och är säker.

____________________________________________________________

NYA RUTINER VID UTLÄGGNING AV BLOMMOR EFTER CEREMONIN I KREMATORIET

Efter ceremonin i S:t Olofs kapell läggs blommorna ut på torget utanför kapellet. Är ceremonin i Himmelstalunds kapell läggs blommorna ut som vanligt på utställningen. Blommorna ligger kvar i 5 dagar på respektive plats.

____________________________________________________________

RENOVERING AV GJUTJÄRNS- OCH SMIDESSTAKET

Ungefär 40-50 stycken gjutjärns- och smidesstaket kommer att renoveras kontinuerligt under fler år framöver. Varav det flesta finns på Matteus kyrkogård.

____________________________________________________________