Hur du blir medlem eller går ur Svenska kyrkan

Ditt medlemskap bidrar till ett gott liv för tusentals människor i Norrköping och ger dig möjlighet att själv dela en stor och god gemenskap. Här får du veta hur du blir medlem. Här finns också information om hur du lämnar oss om du väljer att gå ur Svenska kyrkan. Att gå ur kyrkan och avsluta ditt medlemskap kostar ingenting.

Svenska kyrkan i Norrköping är en plats för samtal, eftertanke och gudstjänst. Det är också en plats för gemensamma aktiviteter och frågor som är viktiga. Här ryms de stora livshändelserna som dop, konfirmation, vigsel och begravning. Men i kyrkan händer också vardagen där barn, ungdomar och vuxna kan hitta mötesplatser, samhörighet, stöd och hjälp. Genom ditt medlemsskap ingår du i en stor gemenskap av troende, tvivlande, bedjande och sökande, levnadsglada och sörjande. I kyrkan träffar du människor av alla sorter som tycker att det är viktigt att få mötas och att hjälpas åt med livets stora frågor, särskilt i livets viktiga stunder.

Du är alltid välkommen till kyrkan oavsett om du är medlem eller ej. Det är kostnadsfritt att avsluta ditt medlemskap.

Vi vill tacka dig som väljer att bli medlem i Svenska kyrkan och bidrar till ett gott liv till många Norrköpingsbor. Till dig som väljer att avsluta ditt medlemskap vill vi också rikta ett tack för allt fint som du har varit med och bidragit till under tiden som medlem. Tack! Vi hoppas att du en dag kommer åter och då är du varmt välkommen tillbaka. 

Vad ger ditt medlemskap?

Ditt medlemskap bidrar till ett gott liv för tusentals människor i Norrköping och ger dig möjlighet att själv dela en stor och god gemenskap.

Familjemässa i S:t Olai kyrka, foto av Niclas Fasth.

Att bli medlem i Svenska kyrkan

Varmt välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan. Här finns alltid en plats för dig.

Att gå ur Svenska kyrkan

Här får du veta hur du lämnar Svenska kyrkan. Kom ihåg att oavsett om du är medlem eller inte, så är du alltid välkommen till kyrkan och dess verksamhet.