Församlingar och DC

Svenska kyrkan i Norrköping består av Borgs församling, Kolmårdens församling, S:t Johannes församling och S:t Olofs församling. Diakonicentrum - DC är en mötesplats och samtalsmottagning för ungdomar och unga vuxna.

Församlingar

Svenska kyrkan i Norrköping har fyra församlingar som alla har sin unika karaktär. Tillsammans skapar de en fantastisk enhet som utgör Norrköpings pastorat.

Diakonicentrum - DC

Mötesplats och samtalsmottagning för ungdomar & unga vuxna