Kapellet är koret av en kyrka som byggdes på 1100-talet.

Kapell i Norrköping

Svenska kyrkan i Norrköping har sju kapell. De kan användas som alternativ till begravning i kyrkan.

Som alternativ till begravning i kyrkan finns det flera olika kapell att välja på. Alla går att göra helt religionsneutrala och smyckas efter egna önskemål.

Det finns plats för olika livsåskådningar med såväl borgerliga som begravningar i Svenska kyrkans ordning eller andra religiösa former.

Instagram

Följ vårt dagliga arbete med att förvalta våra 23 kyrkogårdar på Instagram. (kyrkogardsforvaltningen_nkpg)