Foto: Fredrik Unger

Vadstena och Dals församlingar

Svenska kyrkan är en mötesplats och en rastplats för alla. Här bär vi tillsammans livets sorg och glädje, misströstan och hoppfullhet, tro och tvivel. Vi är en del av den världsvida kyrkan som genom århundraden haft erfarenhet av Guds närvaro i allt - en kraft starkare än vår egen som går med oss genom allt.

Kalender

Kalender

Ta del av vad som händer i våra kyrkor och församlingshem.

Kontakt

Ring, skriv, messa eller mejla till oss.

Rogslösa kyrka

Öppettider

Vadstena klosterkyrka är öppen alla dagar året om.

Kyrkor

Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. Ändå är de inte museum utan används. Här firas regelbunden gudstjänst, och här äger viktiga händelser i människors liv rum.

Den extatiska Birgitta. På Birgittaaltaret från 27 december 1435. Händer, attribut och bokstöd nu borta. Skulptur tillverkad i norra Tyskland.

Heliga Birgitta

Heliga Birgitta är nog den märkligaste kvinnan i svensk historia - åttabarnsmor, profet, politiker och den första svensk som helgonförklarats av påven.

Konfirmation

Livshändelser

Dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Om väskförbudet och Svenska kyrkan

Polisens beslut att införa ett väskförbud på större evenemang i Sverige omfattar i dagsläget inte gudstjänster och konserter i kyrkan.

Eric Ericsons Kammarkör sjunger Bach & Pärt i Vadstena klosterkyrka den 25 maj

Musikgudstjänster och konserter

Svenska kyrkan är Sveriges största arrangör av musikarrangemang och bidrar till ett levande kulturliv.

Vadstena klosterkyrka

Lunchmusik

Tisdagar klockan 13.00 i Vadstena klosterkyrka

Vadstena klosterkyrka

Gregoriansk sångövning

Gregoriansk sång för alla, fredagar klockan 15.00 i Vadstena klosterkyrka under perioden 2 februari-7 juni.

Stödfika för Livskämpar

Fredagar t o m den 14 juni 2024 klockan 19.00 i Vätternkyrkan

Församlingsträffen

Måndagar på Pilgrimscentrums kafé

Dopet – livets första fest

Allt du behöver veta om dopet

Dop

Dopet är en fest i Guds familj. Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Konfirmation

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att fundera över livet. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Vigsel

Vigsel

Bröllop är fest! Ett minne för livet. Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt ger samma legitimitet, men i kyrkan ber vi också om Guds välsignelse över äktenskapet.

Ett fält med utblommade maskrosor.

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Hjärtligt tack!

Hjärtligt tack!

...alla ni 5000 medlemmar i Vadstena och Dal som gör det möjligt.

Svenska kyrkan - en kraft att räkna med

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation. De flesta som lever i vårt land kommer någon gång i kontakt med Svenska kyrkan och känner till något av allt kyrkan är och gör, men kyrkan är ändå mer än många tror. 

Konfirmandresa till Loreto

Medlemskap

Har du funderingar kring medlemskap i Svenska kyrkan?

Gravljus, ett stort hjärta av ris, gran och mossa. Två stenar med texten Kärlek och Älskade mormor.

Gravskötsel

En välskött begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke.

Förändringar av våra fastigheter

Under 2024 pågår arbeten i Klosterkyrkans brödrakor

En byggarbetare i hjälm och varselkläder pratar i en radio. En grävskopa i bakgrunden.

Tankar inför helgen

"Han suckade djupt och lutade huvudet i händerna. Hur skulle han göra för att få dem att jobba tillsammans som ett team? Det var ju så enkelt tyckte han." Läs prästens tankar inför helgen på Svenska kyrkans bloggportal.

Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!

Be en bön för fred

På bönewebben kan du tända ett ljus eller be en digital bön för fred.

En vuxen och ett barn står vid strandkanten och tittar ut över vattnet.

Kristen tro

Vill du veta mer om kristen tro? Här kan du läsa om vad Svenska kyrkan står för. Du kan också få näring till dina egna tankar om kristen tro.

Samtal om de stora frågorna

Författarsamtalen från Svenska kyrkans Se människan-scen på Bokmässan kretsar kring livsfrågor, tro, vår samtid och historia. Här hittar du inspelningar - film och podcast - sorterade i tolv olika teman.

En med bokhyllor i bakgrunden.

Se människan samtal med Erik Åsard

Varje torsdag under året lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Erik Åsard om hans bok Med lögnen som vapen. På grund av pandemirestriktioner var bokmässan 2020 helt digital. Scensamtalen är därför inspelade utan publik.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Jordklotet.

Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Två illustrerade händer som möts för bön, med en blå himmel i bakgrunden..

Be en bön för klimatet

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus för klimatet, för vår jord och allt liv, och för kommande generationer och deras möjligheter på jorden.

Act Svenska kyrkans gåvoshop

Act Svenska kyrkans gåvoshop är fylld med gåvor och som förändrar liv. Ge en gåva fylld med mod, hopp och medmänsklighet.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Ladda ner appen Kyrkan

En interaktiv kyrka. spela på orgeln, häll vatten i dopfunten eller måla ett kyrkfönster. Appen är gratis och innehåller ingen reklam. Passar barn i förskoleåldern.

Vänförsamling

Vadstena pastorat har en vänförsamling i Tavullia i nordöstra Italien.

Symbolerna för islam, judendom och kristendom bildar tillsammans ordet Coexist på en tröja.

Med andra kyrkor och religioner

Svenska kyrkan samtalar med andra kyrkor i Sverige och världen, och med människor av annan tro. Läs mer om ekumenik – kyrkor som samarbetar – och religionsdialog.

Från konflikt till gemenskap

Det historiska mötet i Lund och Malmö år 2016 är frukten av 50 års ekumenisk dialog mellan lutheraner och katoliker. En milstolpe i den dialogen är dokumentet "Från konflikt till gemenskap" från 2013.

En målad tavla med ett sällskap som sitter till bords.

Ekumenik och tron på en enda kyrka

Martin Luther menade att det finns en enda helig kyrka som samlar alla kristna. Dopet och tilliten till Jesus Kristus skapar en grundläggande gemenskap mellan alla kristna. När vi högtidlighåller reformationsminnet 2017 ska vi se till det som förenar oss, inte det som skiljer oss åt.

Du kan filtrera information i kalendern nedan. Klicka på förstoringsglaset till höger och skriv in t ex Dal, söndagsforum eller mässa.

Be en bön, tänd ett ljus

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus. Kanske för en närstående eller någon långt bort. Någon frisk eller någon sjuk. För dig själv eller för någon annan.

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för dig som blir kvar. I kyrkan kan du dela sorgen med någon som lyssnar och förstår.

Allhelgonahelgen

Allhelgona är den tid på året då vi tillsammans med människor i Sverige och världen uppmärksammar och minns dem som har lämnat det här livet. Det är en helg då vi påminner oss om att döden finns, och drabbar oss alla. I kyrkan påminns vi också om att det finns hopp om ett liv efter döden.

Ängel på en gravsten

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här hittar du länkar till sidor där du kan leta vidare efter gravar på olika platser i Sverige.