Klosterlilja (Snöklocka - Leucojum vernum) i Munkträdgården.
Foto: Torbjörn Ahlund

Vadstena och Dals församlingar

Svenska kyrkan är en mötesplats och en rastplats för alla. Här bär vi tillsammans livets sorg och glädje, misströstan och hoppfullhet, tro och tvivel. Vi är en del av den världsvida kyrkan som genom århundraden haft erfarenhet av Guds närvaro i allt - en kraft starkare än vår egen som går med oss genom allt.

Personlig lockdown och nedstängning

Med anledning av pandemin och Regionens uppmaning till personlig lockdown har biskop Martin Modéus stängt ner all verksamhet och alla gudstjänster där vuxna möts, till och med den 16 maj. Det betyder att vi bara kan ha digitala möten och mötesplatser under dessa två veckor.

Konsekvenserna av det är att vi under perioden inte får fira gudstjänster med några deltagande, det vill säga regeln med åtta personer närvarande har upphört. Följaktligen så firar vi inte mässor eller gudstjänster och tideböner under perioden i några av våra kyrkor. Undantaget begravningar, inplanerade dop och vigslar.

Vi kommer fortsätta livestreama det som är inplanerat på Facebook och Pilgrimscentrum sänder laudes 09.00 och bibeldelande 09.30 via zoom tisdag-fredag. Se information på Pilgrimscentrums hemsida. Alla övriga bönetillfällen ställs in.

Klosterkyrkan är öppen som vanligt för ljuständning, enskild andakt och bön. Det är som det är, vi delar inte alla nödigheten av detta beslut men följer det lojalt. Vi får hålla samman som Kristi kropp, be och uppmuntra varandra.

Ta gärna kontakt med prästerna för samtal.
Guds välsignelse!
Magnus Svensson, kyrkoherde

Du kan filtrera information i kalendern nedan. Klicka på förstoringsglaset till höger och skriv in t ex Dal, söndagsforum eller mässa.