Musikverksamhet
Foto: Fredrik Unger

Barnverksamhet

Med verksamheten för barn vill vi skapa mötesplatser, ge människor en positiv upplevelse av kyrkans arbete, och nå barn och unga med det kristna budskapet. Vårt ledord är: Se människan!

Barnkörer

SMÅSTRÅLARNA

Kör för barn från 5 års ålder. Övar onsdagar 16.00-16.45 i Vadstena församlingshem. För mer info: kontakta Camilla Wellborg Käck.

Projektet TonviKt

Två barnkörer som övar tillsammans. Kören Tonfiskarna för barn från 4 år till förskoleklass. Kören Tonseglarna från förskoleklass och uppåt. Onsdagar mellan kl 13.45-15.30 i Rogslösa församlingshem. Fika, pyssel och körsång. Barnen kan hämtas vid Rogslösa, Våga gård. För mer info: kontaka Svitlana Fransander.

Koll på kuben i Klosterkyrkan

I kuben finns bilder eller föremål som anknyter till söndagens tema. Kubens syfte är att väcka nyfikenhet och skapa möjligheter till nya ingångar i bibeltexter. Kuben används under särskilda gudstjänster för barn. Har du några tankar om kuben, berätta gärna.

Barn i kyrkan? Läs mer under Gudstjänster.

Kyrkligt fritids

tussilagon

Tussilagon är ett fritidshem med kristen profil och på tisdageftermiddagen kommer de till församlingshemmet i Vadstena för att på olika sätt upptäcka vad kristen tro kan vara. Dessa stunder leds av pastor Nisse Martinsson från Vätternkyrkan och Maria Sundelius från Vadstena församling och kallas Nisse & Mariatajm. Efter ett planerat pass när vi gör något kul tillsammans är det fri lek i församlingshemmet. Om du vill veta mer om fritidshemmet Tussilagon gå in på deras hemsida www.tussilagon.se.

Upplevelsevandringar

Vi anpassar vandringarna  efter åldersgrupp.
För mer info: kontakta Maria Sundelius.

Julkrubba
Gruppen besöker kyrkan (alt. får besök på förskolan) där personal från församlingen berättar om julens budskap.

Kyrkorummet
Upplevelsevandring i kyrkan med betoning på kyrkorummets utformning och funktion.

Pilgrimsvandring
En kort (ca 60 min) vandring i med temat "våra sinnen".

Påskvandring
Upplevelsevandring med påskens händelser som tema.

Klosterliv
Upplevelsevandring i Klosterkyrkan med temat "klosterliv på medeltiden".

Ska du med din skolklass till Vadstena?

Vi har under maj och juni tider för guidningar av Vadstena klosterkyrka. Dessa guidningar är mer som upplevelsevandringar. Eleverna får klä ut sig till munkar och nunnor och sen upplever vi en stund av medeltida klosterliv. Ska du till Vadstena på skolresa och detta verkar intressant, hör av dig för mer information och eventuell bokning.

Klosterkyrkan på egen hand

En vandring i Vadstena Klosterkyrka - Birgittavandring/skolkyrkovandring
— studiematerial för skolklasser som besöker Klosterkyrkan
Vandringen är en berättelse om Vadstena Klosterkyrka och om en människa som levde för ca 700 år sedan och vars liv har satt spår in i vår tid. Hennes historia kan ge oss i vår tid tankar och inspiration för vårt eget liv och hur vi vill bruka våra egna förmågor.

Materialet består av en nedladdningsbar pdf-fil om 13 sidor.
Sida 2-5 innehåller texter knutna till olika stationer (platser; se kartskissen på sidan 13) i Klosterkyrkan där man kan stanna upp och berätta. Resterande sidor är avsedda för eleverna och består av innehållsfrågor, kryssfrågor, korsord, samt några "pysselsidor".

Lycka till och varmt välkommen till Klosterkyrkan!