Väversunda församlingshem
Foto: Fredrik Unger

Församlingshem