Missionskretsen träffas i församlingshemmet i Vadstena
Foto: Fredrik Unger

Syföreningar

I Vadstena och Dals församlingar finns det flera  olika syföreningar med olika bakgrund och ändamål.

Källstads syförening

Syföreningsauktion  i anslutning till Palmsöndagen.
Kontaktperson: Ann-Sofie Axelsson,annsofie.a.hanger@telia.com

Väversunda kyrkliga syförening

Väversunda kyrkliga syförening har funnits sedan drygt 90 år tillbaka. Den var på väg att att upphöra för ett par år sedan, men nu kämpar vi på igen. För tillfället är vi 8 medlemmar men försöker få fler intresserade. Varje år skänks pengar till behövande organisationer både inom och utom landet, även lokalt. Vi bidrar också till inventarier och utsmyckning av kyrka och församlingshem. Föreningen står också för servering av kyrkkaffe och lunch vid vissa tillfällen.
Kontaktperson: Ingrid Pettersson, 0143-210 43

Vadstena kyrkliga missionskrets

Missionskretsen träffas första tisdagen i månaden under tiden januari-maj samt september-december. En vårutflykt anordnas varje år. En präst besöker oss oftast vid vår träffar. Kyrkkaffe ordnar vi minst 3 gånger per år. Summan vi får in för detta samt summan för julförsäljningen i december månad med auktion och lotterier skänker vi till olika ändamål bl a Världens barn och projekt inom Svenska kyrkans internationella arbete m m. Vi träffas  i Vadstena församlingshem klockan 14.00-16.00.
Kontaktperson: Elisabeth Gustafsson, 070-88 44 524

Skutkretsen

Skutkretsen träffas i Vadstena församlingshem 18.00. 
Kontaktperson: Margareta Larsson,  070-8624608

Svenska kyrkan i utlandet

När man är ute och reser kan det kännas skönt att veta att det finns någon att prata med. 

 

På ett fyrtiotal orter runtom i världen finns en öppen dörr till gemenskap och andakt. På ytterligare nära åttio platser firas regelbundna gudstjänster. Ambulerande präster finns i Asien, Afrika och Latinamerika.