Foto: Emanuel Eriksson/Ikon

Skolkyrka

Vadstena pastorats program för förskola och skola 2021/2022

Julkrubbevisning

Förskola

Vi samlas vid den stora julkrubban i Klosterkyrkan och berättar om julen.
Tid: ca 30 min När: december

”...sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.” Ur Läroplan för förskola


Barnens altarskåp

Förskoleklass

Barnens altarskåp är det senaste altarskåpet i Klosterkyrkan. Här finns massor med spännande föremål och kläder att upptäcka. Vi lär oss mer om vad man kan göra i kyrkan.
Tid: ca 40 min När: mars

”...sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.” LGR 11

Vadstena klosterkyrka
Foto: Fredrik Unger

Vem var den heliga Birgitta?

Årskurs 1

Birgitta är Nordens enda helgon och även ett av Europas tre skyddshelgon. Men vem var Birgitta? Vi följer hennes liv genom en dramatiserad vandring.

Tid: ca 40 min När: februari

 ”Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.” LGR 11

Vadstena klosterkyrka
Foto: Fredrik Unger

Klang i bygget

Årskurs 2
Ett möte med instrumentens drottning - orgeln.

 Vi får lyssna på den stora orgeln i Klosterkyrkan. Finns det olika känslor i musik? Vi sjunger några vanliga psalmer och sånger.

Tid: ca 40 min När: november

 ”Hur instrumenten låter och ser ut.”
”Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna.” LGR 11

En modell med små vita hus, små träd och en korsfäst man på en kulle.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Påskens drama

Årskurs 3

Vi upplever den dramatiska berättelsen till varför så många kristna världen över firar påsk.

Tid: ca 40 min När: kring påsk

”Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.” LGR 11

Musikal

Årskurs 4

Tillsammans arbetar vi med en musikal med etiska dilemman. Ni får testa på det spännande arbetet hur det är att ro en musikal i hamn.

Tid/när: Vårterminsprojekt

 ”Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.” LGR 11

Foto: Anatoli Styf/Freeimages

Hållbarhetsvandring

Årskurs 4

Hur levde man i klostret på medeltiden? Var det kanske ett mer hållbart och gott liv än det som vi lever idag?

Tid/när: En förmiddag under earth week

 ”Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.” ”Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.” LGR 11

Foto: Kristina Strand Larsson/Ikon

Kyrkans symboler och ritualer

Årskurs 5

Vad är en ritual och ett sakrament? Hur många sakrament finns det i kyrkan? Ja, eller i vilken kyrka kan man undra? Vi tittar närmare på nattvard, dop, bikt, konfirmation, vigsel och begravning.

Tid: ca 40 minuter När: september/oktober
Start hösten 2022

”Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.” ”Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.” LGR 11

Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Allhelgonasamling

Årskurs 6

Vi besöker Ljusets kapell och kyrkogården. Vi får reda på vad som händer rent praktiskt när man dör och hur en begravning går till.

Tid: ca 60 min När: kring allhelgonahelgen

”Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.” LGR 11

Pilgrimsvandring

Årskurs 7

Vad innebär det att vara pilgrim? Vi vandrar och samtalar kring pilgrimens sju nyckelord; enkelhet, bekymmerslöshet, delande, andlighet, frihet, tystnad, långsamhet.

När: maj

”Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.” LGR 11

Bibeläventyret

Från och med våren 2022 kommer vi även att kunna erbjuda bibeläventyret.

Bibeläventyret är:
• ett icke-konfessionellt läromedel, som sedan år 2000 används i årskurs 4 eller 5, utformat efter skolans behov, i ca 1500 klasser per år.
• en mycket kreativ och pedagogisk metodik, som leds av en utbildad och licensierad instruktör. 

Hör av er till oss

Vi ser fram emot ett samarbete med er! Välkomna att höra av er om ni har några frågor eller vill boka in ett besök. Vi tar också gärna emot tips på andra saker som vi kan samarbeta kring.