Foto: Julia Sigurdsson

Klosterkyrkans vänner

Vadstena klosterkyrkas Vänner är en vän- och stödförening öppen för alla som är intresserade av Vadstena Klosterkyrka, oavsett geografisk hemvist.

årsmöte flyttat till maj

Vid vårt styrelsemöte den 25 januari, kunde vi konstatera att pandemin fortfarande
håller oss i ett hårt grepp. Årsmötet, som var planerat till mitten av februari, beslöt vi skjuta fram till någon gång i maj månad. Vi hoppas att så många som möjligt har blivit vaccinerade då och att livet börjat återgå till ett mera normalt tillstånd.
Vi återkommer med ytterligare besked när vi närmar oss.
Varma hälsningar från
Styrelsen
Ps. Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2021 på bankgiro 239-4161.
100 kr. för enskild, 150 för familj.

Ändamålet med föreningen är att vara ett uttryck för kärleken och omsorgen om Vadstena Klosterkyrka och att värna om den som ett andligt centrum och en ekumenisk mötesplats. Idén är hämtad från England, där klosterkyrkor och katedraler ofta har en vänförening av detta slag. När föreningen bildades 1993 fanns ett stort intresse och redan efter ett par månader uppgick antalet medlemmar till ca 100. Därefter har medlemsantalet successivt ökat och har under de senaste åren legat omkring 200. De flesta medlemmar kommer från Vadstena, men föreningen har även medlemmar från andra delar av landet och även utomlands.

Föreningen anordnar föreläsningar, specialvisningar och andra aktiviteter med anknytning till Vadstena Klosterkyrkas historia och nutid. De flesta föreläsare som anlitas till föreningens aktiviteter har sin verksamhet i Vadstena, men även föreläsare från andra håll i landet har engagerats. En självklar och viktig uppgift för föreningen är att anordna visningar av kyrkan och dess klenoder med föredrag om dess historik.

Aktiviteterna är öppna för alla oavsett medlemskap. De som erlägger medlemsavgift erhåller två gånger årligen ett medlemsblad, som bland annat innehåller aktuell information med anknytning till Klosterkyrkan och annonsering av föreningens kommande arrangemang.

Styrelse 2021

Ordförande vakant, vice ordförande Maria Junaeus, sekreterare Carina Åsman, kassör Christina Stroh Ohlsson. Ledamöter: Gudrun Bramstorp Hovnert, Agneta Wolff, Anita Gustavsson. Församlingsrådets representant Viveca Sörensen. Församlingens representanter Magnus Svensson/Jacob Ottoson.

Medlem

Medlemsavgift 100:- för enskild medlem, 150:- för familj. Avgiften sättes in på bankgiro 239-4161. Adress: Klosterkyrkans Vänner, Gräsgatan 31, 592 30 Vadstena.

Frågor och synpunkter

Vi tar gärna emot frågor och synpunkter!
Skriv till Vadstena Klosterkyrkas Vänner, Gräsgatan 31, 592 30 Vadstena eller kontakta Elisabeth Vahlquist, telefon 070-250 45 84, e-post elisabeth.vahlquist@gmail.com.

Friends of the Abbey Church

For information, please phone (46) 070-250 45 84 or mail to elisabeth.vahlquist@gmail.com.