Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Vadstena och Dals församlingar Besöks- och postadress: Gräsgatan 31, 59230 Vadstena Telefon: +46(143)29850 E-post till Vadstena och Dals församlingar

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Klosterkyrkans vänner

Vadstena klosterkyrkas Vänner är en vän- och stödförening öppen för alla som är intresserade av Vadstena Klosterkyrka, oavsett geografisk hemvist.

Ändamålet med föreningen är att vara ett uttryck för kärleken och omsorgen om Vadstena Klosterkyrka och att värna om den som ett andligt centrum och en ekumenisk mötesplats. Idén är hämtad från England, där klosterkyrkor och katedraler ofta har en vänförening av detta slag. När föreningen bildades 1993 fanns ett stort intresse och redan efter ett par månader uppgick antalet medlemmar till ca 100. Därefter har medlemsantalet successivt ökat och har under de senaste åren legat omkring 200. De flesta medlemmar kommer från Vadstena, men föreningen har även medlemmar från andra delar av landet och även utomlands.

Föreningen anordnar föreläsningar, specialvisningar och andra aktiviteter med anknytning till Vadstena Klosterkyrkas historia och nutid. De flesta föreläsare som anlitas till föreningens aktiviteter har sin verksamhet i Vadstena, men även föreläsare från andra håll i landet har engagerats. En självklar och viktig uppgift för föreningen är att anordna visningar av kyrkan och dess klenoder med föredrag om dess historik.

Aktiviteterna är öppna för alla oavsett medlemskap. De som erlägger medlemsavgift erhåller två gånger årligen ett medlemsblad, som bland annat innehåller aktuell information med anknytning till Klosterkyrkan och annonsering av föreningens kommande arrangemang.

Styrelse 2018

Ordförande Gunilla Sjösten, vice ordförande Elisabeth Vahlquist, sekreterare Lars Elmér, övriga ledamöter Maria Junaeus, Agneta Wolff, Carina Åsman. Adjungerad kassaförvaltare Christina Stroh-Ohlsson. Församlingsrådets representant Viveca Sörensen. Församlingens representanter Torbjörn Ahlund/Felix Egegren.

Medlem

Medlemsavgift 100:- för enskild medlem, 150:- för familj. Avgiften sättes in på bankgiro 239-4161. Adress: Klosterkyrkans Vänner, Gräsgatan 31, 592 30 Vadstena.

Frågor och synpunkter

Vi tar gärna emot frågor och synpunkter!
Skriv till Vadstena Klosterkyrkas Vänner, Gräsgatan 31, 592 30 Vadstena eller kontakta Elisabeth Vahlquist, telefon 070-250 45 84, e-post elisabeth.vahlquist@gmail.com.

Friends of the Abbey Church

For information, please phone (46) 070-250 45 84 or mail to elisabeth.vahlquist@gmail.com.

Sommarens program

Två tisdagar, 26 juni och 7 augusti kl 17.00
Vandring i Klosterområdets 800-åriga trädgårdar. Guide är Gunilla Sjösten,
avgift 50:-/person. Samling vid Klosterkyrkans huvudentré.

Två söndagar, 1 juli och 5 aug kl 12.00  ordnar föreningen kyrkkaffe i Pilgrimscentrum. Välkomna!

Lördag 15 sept kl 15.00
Presentation av den nyligen utkomna boken ”Kvinnor i Heliga Birgittas fotspår”.
Författaren Julia Sigurdson intervjuas av Agneta Wolff, i Vadstena församlingshem.

Föreläsningarna genomföres i samarbete med studieförbundet Sensus