Vadstena och Dals församlingar

Prata med oss

Kontakt

Vadstena och Dals församlingar Besöksadress: Gräsgatan 31, 59230 Vadstena Telefon: +46(143)29850 E-post till Vadstena och Dals församlingar

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Klosterkyrkans vänner

Vadstena klosterkyrkas Vänner är en vän- och stödförening öppen för alla som är intresserade av Vadstena Klosterkyrka, oavsett geografisk hemvist.


Ändamålet med föreningen är att vara ett uttryck för kärleken och omsorgen om Vadstena Klosterkyrka och att värna om den som ett andligt centrum och en ekumenisk mötesplats. Idén är hämtad från England, där klosterkyrkor och katedraler ofta har en vänförening av detta slag. När föreningen bildades 1993 fanns ett stort intresse och redan efter ett par månader uppgick antalet medlemmar till ca 100. Därefter har medlemsantalet successivt ökat och har under de senaste åren legat omkring 200. De flesta medlemmar kommer från Vadstena, men föreningen har även medlemmar från andra delar av landet och även utomlands.

Föreningen anordnar föreläsningar, specialvisningar och andra aktiviteter med anknytning till Vadstena Klosterkyrkas historia och nutid. De flesta föreläsare som anlitas till föreningens aktiviteter har sin verksamhet i Vadstena, men även föreläsare från andra håll i landet har engagerats. En självklar och viktig uppgift för föreningen är att anordna visningar av kyrkan och dess klenoder med föredrag om dess historik.

Aktiviteterna är öppna för alla oavsett medlemskap. De som erlägger medlemsavgift erhåller två gånger årligen ett medlemsblad, som bland annat innehåller aktuell information med anknytning till Klosterkyrkan och annonsering av föreningens kommande arrangemang.

Styrelse 2017

Ordförande Julia Sigurdson, vice ordförande Gunilla Sjösten, sekreterare Lars Elmér, övriga ledamöter Ewa Lund, Agneta Wolff och Elisabeth Vahlquist. Adjungerad kassaförvaltare Christina Stroh-Ohlsson. Församlingsrådets representant Maj-Lis Wigren. Församlingens representanter Torbjörn Ahlund/Felix Egegren.

Medlem

Medlemsavgift 100:- för enskild medlem, 150:- för familj. Avgiften sättes in på bankgiro 239-4161. Adress: Klosterkyrkans Vänner, Pastorsexpeditionen, Box 177, 592 24 Vadstena eller Ewa Lund.


Frågor och synpunkter

Vi tar gärna emot frågor och synpunkter!
Skriv till Vadstena Klosterkyrkas Vänner, Box 177, 592 24 Vadstena eller skicka e-post till Ewa Lund.

Friends of the Abbey Church

For information, please phone (46) 143 29850 or mail to Ewa Lund.

HÖSTEN 2017

Lördag 9 sept 15.00 utflykt till Hovs kyrka där arkeolog fil dr Cecilia Ljung
föreläser ”Under runristad häll – tidigkristna gravmonument i 1000-talets Östergötland”. (i Hovs kyrka finns landskapets största samling av dessa gravmonument!) Avgift icke medlem 50:-. Närmare information i Medlemsblad nr 3!

Lördag 14 oktober kl 15.00
“Tidegärden förr och nu” pilgrimspräst
Tomas Wettermark, i Pilgrimscentrum.

Lördag 18 november kl 15.00
“Änglarnas röster. Om klockringning”
komminister Hans Merseburg, i Församlingshemmet.
Avgift icke medlem 50:-.

Lördag 27 januari kl 15.00
Huvudjungfrur och martyrer - några kvinnliga
helgon i Klosterkyrkan, konstvetare Agneta
Wolff, i Klosterkyrkan. Avgift icke medlem 50:-.

Föreläsningarna genomföres i samarbete med studieförbundet Sensus