Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Klosterkyrkans vänner

Vadstena klosterkyrkas Vänner är en vän- och stödförening öppen för alla som är intresserade av Vadstena Klosterkyrka, oavsett geografisk hemvist.

Ändamålet med föreningen är att vara ett uttryck för kärleken och omsorgen om Vadstena Klosterkyrka och att värna om den som ett andligt centrum och en ekumenisk mötesplats. Idén är hämtad från England, där klosterkyrkor och katedraler ofta har en vänförening av detta slag. När föreningen bildades 1993 fanns ett stort intresse och redan efter ett par månader uppgick antalet medlemmar till ca 100. Därefter har medlemsantalet successivt ökat och har under de senaste åren legat omkring 200. De flesta medlemmar kommer från Vadstena, men föreningen har även medlemmar från andra delar av landet och även utomlands.

Föreningen anordnar föreläsningar, specialvisningar och andra aktiviteter med anknytning till Vadstena Klosterkyrkas historia och nutid. De flesta föreläsare som anlitas till föreningens aktiviteter har sin verksamhet i Vadstena, men även föreläsare från andra håll i landet har engagerats. En självklar och viktig uppgift för föreningen är att anordna visningar av kyrkan och dess klenoder med föredrag om dess historik.

Aktiviteterna är öppna för alla oavsett medlemskap. De som erlägger medlemsavgift erhåller två gånger årligen ett medlemsblad, som bland annat innehåller aktuell information med anknytning till Klosterkyrkan och annonsering av föreningens kommande arrangemang.

Styrelse 2019

Ordförande Gunilla Sjösten, vice ordförande Elisabeth Vahlquist, sekreterare Carina Åsman, övriga ledamöter Gudrun Bramstorp Hovnert, Agneta Wolff. Adjungerad kassaförvaltare Christina Stroh-Ohlsson. Församlingsrådets representant Viveca Sörensen. Församlingens representanter Magnus Svensson /Jacob Ottoson.

Medlem

Medlemsavgift 100:- för enskild medlem, 150:- för familj. Avgiften sättes in på bankgiro 239-4161. Adress: Klosterkyrkans Vänner, Gräsgatan 31, 592 30 Vadstena.

Frågor och synpunkter

Vi tar gärna emot frågor och synpunkter!
Skriv till Vadstena Klosterkyrkas Vänner, Gräsgatan 31, 592 30 Vadstena eller kontakta Elisabeth Vahlquist, telefon 070-250 45 84, e-post elisabeth.vahlquist@gmail.com.

Friends of the Abbey Church

For information, please phone (46) 070-250 45 84 or mail to elisabeth.vahlquist@gmail.com.

Utflykt till Uppsala domkyrka lördag 18 maj

Vi startar i Vadstena kl  07.30 och räknar med att vara framme ca kl  11.30 för att äta lunch vid kl 12.00. Därefter har vi fri tid – kanske för en promenad i Linnéträdgården där man ska ha trädgårdsfest denna dag (inträde 80 kr) eller kanske ett besök i Gustavianum (inträde 40 kr) där man t ex kan beskåda det berömda Augsburgsskåpet.

Kl 14.15 blir det guidning i Domkyrkan.

Efter det kanske man vill ta en liten kaffepaus eller fortsätta att upptäcka Domkyrkan på egen hand.

Hemfärd kl 16.30. Vi beräknar vara hemma ca kl. 20.30.

Pris: Resa, lunch och guidning 350 kr/person för medlemmar, 400 kr/person för icke medlemmar.

Anmälan till Maria Junaeus, 070 - 227 55 08, mjunaeus@gmail.com senast den 5 maj.

Välkommen!

Program sommaren 2019

Föreläsningarna genomföres i samarbete med studieförbundet Sensus