Foto: Julia Sigurdsson

Klosterkyrkans vänner

Vadstena klosterkyrkas Vänner är en vän- och stödförening öppen för alla som är intresserade av Vadstena Klosterkyrka, oavsett geografisk hemvist.

Program hösten 2022

10 september, besök i Ekebybornas kyrka

29 oktober, Beginerna - vilka var de, Elisabeth Hjertstedt och Linn Carlehed, lokal PC

19 november, takmålningar i Klosterkyrkan, Eva Tagesson, församlingshemmet.

Ändamålet med föreningen är att vara ett uttryck för kärleken och omsorgen om Vadstena Klosterkyrka och att värna om den som ett andligt centrum och en ekumenisk mötesplats. Idén är hämtad från England, där klosterkyrkor och katedraler ofta har en vänförening av detta slag. När föreningen bildades 1993 fanns ett stort intresse och redan efter ett par månader uppgick antalet medlemmar till ca 100. Därefter har medlemsantalet successivt ökat och har under de senaste åren legat omkring 200. De flesta medlemmar kommer från Vadstena, men föreningen har även medlemmar från andra delar av landet och även utomlands.

Föreningen anordnar föreläsningar, specialvisningar och andra aktiviteter med anknytning till Vadstena Klosterkyrkas historia och nutid. De flesta föreläsare som anlitas till föreningens aktiviteter har sin verksamhet i Vadstena, men även föreläsare från andra håll i landet har engagerats. En självklar och viktig uppgift för föreningen är att anordna visningar av kyrkan och dess klenoder med föredrag om dess historik.

Aktiviteterna är öppna för alla oavsett medlemskap. De som erlägger medlemsavgift erhåller två gånger årligen ett medlemsblad, som bland annat innehåller aktuell information med anknytning till Klosterkyrkan och annonsering av föreningens kommande arrangemang.

Styrelse

Ordförande: Viveca Sörensen
Vice ordförande: Anita Gustavsson
Adjungerad kassör: Christina Stroth-Olsson
Sekreterare: Carina Åsman
Ledamöter: Lars-Erik Gardell, Agneta Wolff, Jan-Erik Nylund och Sam Uhlin

Församlingsrådet representant: Viveca Sörensen
Församlingens representant: Magnus Svensson eller ersättare

Medlem

Medlemsavgift 150:- för enskild medlem, 200:- för familj. Avgiften sättes in på bankgiro 239-4161 eller swishas till 123 287 50 28. Adress: Klosterkyrkans Vänner, Gräsgatan 31, 592 30 Vadstena.

Frågor och synpunkter

Vi tar gärna emot frågor och synpunkter!
Skriv till Vadstena Klosterkyrkas Vänner, Gräsgatan 31, 592 30 Vadstena eller kontakta Anita Gustavsson, mobil 070-636 80 48, anita61.gustavsson@telia.com.

Friends of the Abbey Church

For information, please phone (46) 070-250 45 84 or mail to Anita Gustavsson, 070-636 80 48, anita61.gustavsson@telia.com.