Konfirmandresa till Loreto
Foto: Peter Wigren

Medlemskap

Har du funderingar kring medlemskap i Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan genom hela livet

Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets olika faser och situationer.

 • En kyrka som, utifrån sin kristna tro, förmedlar hopp och ger stöd till den som drabbas av sorg och smärta.
 • En kyrka som hjälper till att uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner.
 • En kyrka som samarbetar med andra goda krafter och bygger ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

VAD BLIR JAG EN DEL AV?

Svenska kyrkan är ett kristet samfund med tvåtusen år gamla traditioner. En kyrka förankrad i samhället och samtidigt i ständig utveckling. Som medlem blir du del av en församling och ett nätverk som sträcker sig över Sverige och världen. Tillsammans strävar vi efter en bättre värld för oss och kommande generationer. Grunden är Jesus budskap om kärlek till medmänniskan.

MEDLEM I SVENSKA KYRKAN

Medlem i Svenska kyrkan blir du genom dopet. Sedan 1996 blir du inte längre automatiskt medlem genom att dina föräldrar är medlemmar utan du behöver döpas för att erhålla ett medlemskap. Ungefär 60% av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan. Med ett medlemskap följer den så kallade kyrkoavgiften som inte ska blandas ihop med begravningsavgiften.

VAD INNEBÄR ETT MEDLEMSSKAP I SVENSKA KYRKAN?

Ett medlemskap i Svenska kyrkan innebär att du är med i ett kristet samfund och del av en församling. Du blir medlem genom dopet och om du inte är döpt kan du göra det senare i livet och erhålla ett medlemskap då. Du kan när du vill gå ur eller återinträda i Svenska kyrkan. Som medlem i Svenska kyrkan får du ta del av:

 • Dop i kyrkan. Då blir du också medlem.
 • Konfirmation i kyrkan.
 • Vigselgudstjänst i kyrkan. En av parterna behöver vara medlem i kyrkan.
 • Begravningsgudstjänst i kyrka/kapell med präst, musiker och vaktmästare.
 • Du har rösträtt i Kyrkovalet som äger rum vart fjärde år.
 • Gudstjänster, mässor och andakter.
 • Körer och konserter.
 • Kyrkan ordnar även aktiviteter såsom grupper för barn och ungdomar, studiegrupper och pensionärsträffar och olika slags kulturella evenemang.
 • För särskilt utsatta i samhället stöttar Svenska kyrkans diakonala arbete med konkret hjälp, ekonomiskt bistånd, samtal, råd och stöd.

Svenska kyrkan ägnar sig även åt internationellt biståndsarbete genom att genom ACT Svenska kyrkan ge stöd åt människor som drabbas av svält, fattigdom och katastrofer världen över. Restaurering, underhåll och skötsel av Sveriges 3 400 kyrkor är också en del i Svenska kyrkans arbete.

KYRKOAVGIFT ÄR INTE SAMMA SAK SOM BEGRAVNINGSAVGIFT

Kyrkoavgift är den avgift du betalar för medlemskap i Svenska kyrkan. Avgiften dras från skatten och finns på din skattsedel. Begravningsavgift betalas av alla löntagare i Sverige som betalar kommunal inkomstskatt, oavsett medlemskap i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften finansierar gravplatser till alla folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. Kyrkoavgift och begravningsavgift är separerade på skattsedeln och avgifterna har inget med varandra att göra. Större delen av kyrkoavgiften går till arbetet som din lokala församling gör. Vilken summa du betalar i kyrkoavgift styrs av din inkomst samt av vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften ligger på cirka 1 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst (2019).
Mer om begravingsavgift.

MEDLEM I SVENSKA KYRKAN – VAD GÄLLER FÖR BEGRAVNING?

Vid medlemskap i Svenska kyrkan har du rätt att ha begravningen kostnadsfritt i kyrkan. Icke medlemmar kan under särskilda omständigheter och efter kyrkoherdens beslut ha begravning i kyrkan mot en avgift.

Alla medlemmar får tillgång till följande i samband med en begravning:

 • En präst från Svenska kyrkan som håller i begravningsceremonin.
 • En lokal till begravningen i form av kyrka eller kapell där själva ceremonin äger rum.
 • Kyrkomusiker som spelar psalmer och valda sånger.
 • Svenska kyrkan tillhandahåller 6 bärare till kistan som behövs vid jordbegravning (processionsbärare). 

 

Hjärtligt tack!

Hjärtligt tack!

...alla ni 5000 medlemmar i Vadstena och Dal som gör det möjligt.

Svenska kyrkan - en kraft att räkna med

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation. De flesta som lever i vårt land kommer någon gång i kontakt med Svenska kyrkan och känner till något av allt kyrkan är och gör, men kyrkan är ändå mer än många tror. 

Ja, tack. Jag vill bli medlem!

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella
En kvinna står utomhus och spelar gitarr för en grupp barn.

Anledningar att vara medlem

De flesta kommer ibland i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst. Oavsett när ska mötet med kyrkan stärka och ge hopp. Du som medlem gör det möjligt!

Albertus Pictors kalkmålning som föreställer änglar rengörs i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala.

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Den finansierar den lokala församlingens verksamheter.

Att bli medlem

Du blir medlem i kyrkan genom ditt dop. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med ansvarig präst i din församling. Tidigare blev den som föddes i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan, men så är det alltså inte längre.

Du kan också bli medlem genom att ansöka om inträde i Svenska kyrkan. Skicka ansökan till den församling du tillhör. Efter en tid får du en bekräftelse på att du har blivit medlem. Alla som döps i Svenska kyrkan blir automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan.

Är du osäker på om du redan är medlem eller har andra frågor om medlemskapet är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Ring, skriv, messa eller mejla till oss.

Kvinna på huk framför flicka i en kyrka.

Utträde ur Svenska kyrkan

Som medlem är du viktig och du bidrar på olika sätt till kyrkans liv och verksamhet. Här får du veta hur avslutar ditt medlemskap. Att gå ur kyrkan kostar ingenting.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem

Hur vet jag om jag är medlem?

Många tror att de är medlemmar utan att vara det. Om du är döpt i Svenska kyrkan är du troligtvis medlem. Om du är döpt utomlands är det inte lika säkert att ditt namn finns i Svenska kyrkans register.

Vad händer om jag flyttar?

När du blir medlem Vadstena församling eller Dals församling blir du samtidigt medlem i Svenska kyrkan, som finns över hela landet. När du flyttar behöver du inte ansöka om nytt medlemskap i Svenska kyrkan på den ort som du flyttar till, utan du förs automatiskt över till din nya församling.

Kyrkoval

Som medlem har du rösträtt i kyrkovalet som är vart fjärde år. Då väljer medlemmarna församlingens beslutsfattare (kyrkofullmäktige) samt även beslutfattare på andra nivåer i kyrkan (stift och kyrkmötet). Som medlem kan du ställa upp som förtroendevald i församlingens styrande organ. Medlemmar har alltså både rösträtt och är valbara i kyrkans olika val.

Om jag inte har något personnummer?

Du som ännu inte har ett personnummer kan också bli medlem i Svenska kyrkan. Då betalar du ingen kyrkoavgift och har därmed inte möjlighet att rösta i kyrkovalet eller att ställa upp som förtroendevald. 

Varför finns det olika kyrkor?

Alla kyrkor har samma ursprung – Jesu liv, död och uppståndelse. Jesus levde för cirka två tusen år sedan. Under årens lopp har det skapts många olika sätt att vara kyrka på (till exempel katolska och ortodoxa kyrkan). Det har skett på olika platser och under olika tider. Den gemensamma grunden i Jesus Kristus gör att alla kyrkor på ett sätt hänger ihop – men samtidigt kan det finnas mycket som skiljer. Svenska kyrkan kallas för en evangelisk-luthersk kyrka. Den började att skapas under 1500-talet, inspirerad av den tyske teologen Martin Luthers tankar. Martin Luther tyckte att så många som möjligt skulle kunna förstå Bibeln och det som sägs i kyrkan. Bibeln, och Bibelns berättelser om Jesus (evangelierna) är den viktigaste källan till kunskap om Gud, menade Luther.

Utträde ur Svenska kyrkan

Som medlem är du viktig och du bidrar på olika sätt till kyrkans liv och verksamhet. Här får du veta hur du lämnar oss, men också vad kyrkoavgiften och begravningsavgiften som du ser på din deklarationsblankett egentligen är för något. Utträde ur Svenska kyrkan.

Mer om medlemsskap

Om medlemsskap på svenskakyrkan.se