Foto: Fredrik Unger

Medlemskap

Har du funderingar kring medlemskap i Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan genom hela livet

Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets olika faser och situationer.

  • En kyrka som, utifrån sin kristna tro, förmedlar hopp och ger stöd till den som drabbas av sorg och smärta.
  • En kyrka som hjälper till att uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner.
  • En kyrka som samarbetar med andra goda krafter och bygger ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

VAD BLIR JAG EN DEL AV?

Svenska kyrkan är ett kristet samfund med tvåtusen år gamla traditioner. En kyrka förankrad i samhället och samtidigt i ständig utveckling. Som medlem blir du del av en församling och ett nätverk som sträcker sig över Sverige och världen. Tillsammans strävar vi efter en bättre värld för oss och kommande generationer. Grunden är Jesus budskap om kärlek till medmänniskan.

VAD FÅR JAG GÖRA OCH TA DEL AV?

Svenska kyrkan erbjuder dop, konfirmationer, bröllop och begravningar, och firar gudstjänster, mässor och andakter. Men vi står också för Sveriges största musikscen med tusentals körer och konserter.

Kyrkan ordnar aktiviteter som öppna förskolor, ungdomsgrupper, pensionärsträffar, språkkaféer. Kyrkan stöttar också de som är mest utsatta i samhället. Det finns både diakoner, präster och samtalsterapeuter som kan hjälpa och ge råd.

I andra länder pågår ett omfattande arbete med att ge stöd åt människor som drabbats av katastrofer, svält och konflikter. Vi tar också hand om de cirka 3 400 kyrkorna som finns i Sverige och som berättar om vår gemensamma historia. 

MEDLEM GENOM DOPET

Du blir medlem i kyrkan genom ditt dop. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med ansvarig präst i din församling. Tidigare blev den som föddes i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan, men så är det alltså inte längre.

SÅ BLIR DU MEDLEM 

Du blir medlem genom att ansöka om inträde i Svenska kyrkan. Skicka ansökan till den församling du tillhör. Efter en tid får du en bekräftelse på att du har blivit medlem. Alla som döps i Svenska kyrkan blir automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan.

Är du osäker på om du redan är medlem eller har andra frågor om medlemskapet är du välkommen att kontakta oss.

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

Hur vet jag om jag är medlem?

Många tror att de är medlemmar utan att vara det. Om du är döpt i Svenska kyrkan är du troligtvis medlem. Om du är döpt utomlands är det inte lika säkert att ditt namn finns i Svenska kyrkans register.

Vad händer om jag flyttar?

När du blir medlem Vadstena församling eller Dals församling blir du samtidigt medlem i Svenska kyrkan, som finns över hela landet. När du flyttar behöver du inte ansöka om nytt medlemskap i Svenska kyrkan på den ort som du flyttar till, utan du förs automatiskt över till din nya församling.

Kyrkoval

Som medlem har du rösträtt i kyrkovalet som är vart fjärde år. Då väljer medlemmarna församlingens beslutsfattare (kyrkofullmäktige) samt även beslutfattare på andra nivåer i kyrkan (stift och kyrkmötet). Som medlem kan du ställa upp som förtroendevald i församlingens styrande organ. Medlemmar har alltså både rösträtt och är valbara i kyrkans olika val.

Om jag inte har något personnummer?

Du som ännu inte har ett personnummer kan också bli medlem i Svenska kyrkan. Då betalar du ingen kyrkoavgift och har därmed inte möjlighet att rösta i kyrkovalet eller att ställa upp som förtroendevald. 

Varför finns det olika kyrkor?

Alla kyrkor har samma ursprung – Jesu liv, död och uppståndelse. Jesus levde för cirka två tusen år sedan. Under årens lopp har det skapts många olika sätt att vara kyrka på (till exempel katolska och ortodoxa kyrkan). Det har skett på olika platser och under olika tider. Den gemensamma grunden i Jesus Kristus gör att alla kyrkor på ett sätt hänger ihop – men samtidigt kan det finnas mycket som skiljer. Svenska kyrkan kallas för en evangelisk-luthersk kyrka. Den började att skapas under 1500-talet, inspirerad av den tyske teologen Martin Luthers tankar. Martin Luther tyckte att så många som möjligt skulle kunna förstå Bibeln och det som sägs i kyrkan. Bibeln, och Bibelns berättelser om Jesus (evangelierna) är den viktigaste källan till kunskap om Gud, menade Luther.

Utträde ur Svenska kyrkan

Som medlem är du viktig och du bidrar på olika sätt till kyrkans liv och verksamhet. Här får du veta hur du lämnar oss, men också vad kyrkoavgiften och begravningsavgiften som du ser på din deklarationsblankett egentligen är för något. Utträde ur Svenska kyrkan.

Mer om medlemsskap

Om medlemsskap på svenskakyrkan.se