Meny

Musikgudstjänster och konserter

Svenska kyrkan är Sveriges största arrangör av musikarrangemang och bidrar till ett levande kulturliv.

konsertbiljetter

P g a den rådande situationen har kyrkorådet beslutat att biljettförsäljning ska ske till sommarens samtliga konserter i Vadstena och Dal. Antalet biljetter är begränsat till 30-50 stycken per kyrka så att myndigheternas rekommendationer gällande avstånd kan respekteras. 

Biljettpriset är 100 kr + serviceavgift för flertalet konserter men till fyra av konserterna är biljettpriset 0 kr.  Observera att biljett krävs även om priset är 0 kr.

Barn, ungdom, och studerande bokar biljetter till priset 0 kr till samtliga konserter.

Biljetterna säljs på Tickster.com, telefon 0771-47 70 70.
För ytterligare information, se respektive arrangemang.

Eventuellt överblivna biljetter säljs i dörren.

Digitala konserter

Beatrice Paping

Beatrice Paping

Vadstena och Dals församlingar

Organist

Mer om Beatrice Paping

Ansvarig för konsertverksamheten