Foto: Kristin Lidell

Samtal om de stora frågorna

Författarsamtalen från Svenska kyrkans Se människan scen på bokmässan kretsar kring livsfrågor, tro, vår samtid och historia. Här hittar du inspelningar - podcast och film - sorterade i tolv olika ämneskategorier.

Samtalen är inspelade på Se människan scenen på bokmässan 2018 och 2019.  De är sorterade efter olika teman. Du kan lyssna på ljudinspelade podcaster och titta på filmer.
Ett författarsamtal kan finnas i flera teman. Några samtal berör flera olika ämnen.

Samtal fortsätter - samtala med andra

Vill du att fortsätta samtala och reflektera tillsammans med andra? Ta kontakt med Sensus studieförbund och starta en studiecirkel. Med hjälp av en enkel samtalsmetodik har deltagarna möjlighet att fördjupa samtalet.