Tre personer sitter och samtalar i ett rum vars väggar fylls med bokhyllor och massa böcker.
Foto: Magnus Aronson

Samtal om de stora frågorna

Författarsamtalen från Svenska kyrkans Se människan scen på bokmässan kretsar kring livsfrågor, tro, vår samtid och historia. Här hittar du inspelningar - podcast och film - sorterade i tolv olika teman.

Samtalen är från Se människan scenen på bokmässan. Samtalen från 2020 är inspelade utan publik i en bokhandel i Stockholm eller på andra platser i landet. Poddarna och filmerna från 2018 och 2019 är från Se människan scenen med publik på bokmässan i Göteborg. 

Alla inspelningar är sorterade efter olika teman. Du kan lyssna på ljudinspelade podcaster och titta på filmer. Ett författarsamtal kan finnas i flera teman. Några samtal berör flera olika ämnen.

Samtal fortsätter - samtala med andra

Vill du fortsätta samtala och reflektera tillsammans med andra? Ta kontakt med Sensus studieförbund och starta en studiecirkel. Med hjälp av en enkel samtalsmetodik har deltagarna möjlighet att fördjupa samtalet.