Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Samtal om de stora frågorna

Författarsamtalen från Svenska kyrkans Se människan-scen på Bokmässan kretsar kring livsfrågor, tro, vår samtid och historia. Här hittar du inspelningar - film och podcast - sorterade i tolv olika teman.

Samtal om de stora frågorna är en samling författarsamtal från Se människan-scenen på Bokmässan i Göteborg. Du kan lyssna på ljudinspelade podcaster och titta på filmer. Ett författarsamtal kan finnas i olika teman eftersom några av dem kretsat kring flera ämnen.

Poddarna och filmerna är inspelningar från Semänniskan-scenen på Bokmässan från åren 2018-2023. Samtalen från 2020 är inspelade utan publik i en bokhandel i Stockholm eller på andra platser i landet.

Samtalen från 2023 är ett urval, om du saknar något författarsamtal, så går det bra att hitta det på Youtube. Samtliga samtal är fria att användas för samtalsgrupper, som personalfortbildning, bokcirklar och som inspiration i övriga aktiviteter. Titta gärna i Sensus studieförbunds informationsmaterial här intill!

Livskris, sorg och död

Livet är inte lätt. Hur kommer man vidare efter en svår förlust? Här hittar du författarsamtal om svåra frågor och livsöden, men också om hopp.

Skuld, ondska, försoning

Skuld, ondska och försoning är teman som många författare skildrat i sina böcker.

Familj och relationer

Uppväxt, barndom och våra nära relationer senare i livet är ett outsinande tema i skönlitteraturen.

Barn och unga i litteratur

Här handlar författarsamtalen om barnlitteratur eller kring barn och unga i litteraturen.

Kvinnofrågor och kvinnohistoria

Kvinnofrågor och jämställdhet mellan könen är ständigt aktuellt i vår tid. Många kvinnor har gjort ett avtryck i historien och är förebilder för oss idag.

Könsidentitet

Vem är jag? Att växa upp med känslan av att inte vara som alla andra är ämnet i flera författares verk. Några av dem har valt att skriva självbiografiska böcker.

Historia och ledarskap

Vår samtid binds ihop med tiden som varit. Historiska händelser och personer har inspirerat till skönlitterära och vetenskapliga verk, viktiga för vår orientering i nutid.

Samhällsfrågor

Ämnen som demokrati, rasism, flyktingar eller vårt folkhem debatteras ständigt i det offentliga rummet och är kärnan i ett stort antal böcker.

Närbild på den första snön på en odlad mark.

Klimat och miljö

Klimat- och miljöfrågorna skapar både engagemang och ångest, men också ett andligt uppvaknande.

Vetenskap och existens

Vad är det att vara människa? Ett lyckligt liv är ingen garanti i en tillvaro som fylls med svåra etiska och moraliska ställningstaganden. Forskare och skönlitterära författare söker svar på frågan.

Tro, andlighet och gudsrelation

Var finns andrummen i vår tid? Är klimatengagemang tecken på ett andligt uppvaknande? Författare och forskare samtalar om livets mysterium och Gud.

Teologi och filosofi

Teologer och filosofer samtalar om teologins möjligheter, kyrkans framtid och Bibeln.