Foto: Fredrik Unger

Källstads kyrka

Källstads kyrka på slätten nära Tåkern har kvar sitt medeltida torn men är i övrigt nybyggd 1868–1869. Den ursprungliga kyrkan och tornet verkar vara byggt på privat initiativ under 1100-talet. Kyrkans goda akustik lämpar sig väl för konserter.

Källstads kyrka byggdes under en följd av år och ansågs färdig 1869 och invigdes 1 januari 1870. Det är oklart vem som är kyrkans arkitekt. Troligen har ritningarna justerats under arbetets gång. Kyrkan speglar 1800-talets stilideal. Hon är ljus och rymlig och står idag som ett utmärkt exempel på den tidens stil. En restaurering 1939 av Erik Lundberg har inte särskilt förändrat den ursprungliga kyrkan. Dock har korfönstren satts igen och det av praktiska skäl. Fönstren ligger i söder och vid gudstjänsttid lyste solen rakt in på församlingen.

Altartavlan från 1878 föreställer Jesus i Getsemane. Konstnären är Ludvig Frid (1855-1909). Rester av den gamla altaruppsatsen från 1711 (Olov Viström) finns på olika ställen i kyrkan. Dopfunten verkar tillverkad på orten vid 1200-talets mitt.

Det unika och helt enastående med Källstads kyrka är tornet. Det var uppfört över koret på den gamla kyrkan. Källstad tillhör alltså en mycket liten grupp "Östtornskyrkor". I tornets andra våning (tillgänglig idag genom en dörr och en smal trappa) finns ett medeltida kapell bevarat. Detta kapell har en altarnisch omgiven av en murad baldakin. Det finns ingen motsvarighet och det är oklart varför kapellet byggts och hur det använts.

Kyrkklockorna i tornet är gjutna i Jönköping hos Jonas Magnus Fries. Den större 1796 och den mindre 1814.

Hela anläggningen, den ursprungliga kyrkan och tornet, verkar byggt på privat initiativ under 1100-talet. Dopfunten är ungefär 100 år yngre än kyrkan och bör då ha tillkommit samtidigt som hon blev församlingskyrka.

Källstads socken bestod 1750 av 12 3/8 hemman och hade 230 invånare. 2005 bodde här 51 personer fördelade på 12 familjer. De ansvarar för sin kyrka var sin månad.

Rogslösa kyrka

Öppettider

Vadstena klosterkyrka är öppen alla dagar året om.

Orglarna

I den gamla kyrkan byggde församlingens kantor Per Jonsson år 1849 ett orgelverk med åtta stämmor. 1869 flyttade han över den till nya kyrkan och utökade den med en andra manual med fyra stämmor. En del av pipmaterialet kommer från den den rivna 1700-talsorgeln i Svanshals. Jonssons intressanta orgel, något omdisponerad 1939, står kvar men är ospelbar och väntar på en angelägen restaurering. Den orgel som nu är i bruk byggdes 1952 av orgelbyggare Nils Hammarberg, Göteborg och placerades inuti orgelhuset, bakom det gamla verket. Den har fem stämmor, en manual och bihangspedal. De två välljudande flöjtstämmorna är överflyttade från den gamla orgeln. Hammarbergs orgel är ett tidstypiskt instrument i den så kallade orgelrörelsens anda med en frisk, klassisk klang som får stöd av kyrkans utmärkt goda akustik.

Bra att veta

Källstads kyrka rymmer som mest 120 personer. Den är utrustad med hörslinga. Förutom orgel finns här också ett piano.

Källstads sockenråd

Vaktmästarfunktion

MARGARETA ANDERSSON

Kontaktperson

Telefon: 070-6515372